Marketing – co je to a jaké jsou jeho druhy?

Marketing je komplexní soubor aktivit, které slouží k uspokojení potřeb a přání zákazníků a dosažení cílů firmy. Zahrnuje širokou škálu činností, od analýzy trhu a konkurence přes tvorbu produktů a služeb až po jejich propagaci a prodej.

V dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě, plném konkurence a neustálého vývoje, je pro firmy klíčové uspět. A právě v tomto bodě přichází na scénu marketing – mocný nástroj, který dokáže posunout firmu o krok napřed. Marketing není jen o propagaci produktů a služeb, je také o pochopení potřeb a přání zákazníků, o budování trvalých vztahů a o vytváření hodnoty pro všechny zúčastněné strany.

Druhy marketingu

Marketingové aktivity se liší stejně jako produkty a služby, které propagují. Aby firmy uspěly v dynamickém tržním prostředí, sahají po široké škále marketingových strategií, tzv. druhů marketingu. Každý z nich má své specifické cíle, nástroje a cílové skupiny.

Pochopení pestrosti marketingového světa je klíčové pro efektivní propagaci a dosažení obchodních cílů. Jaké se rozlišují druhy marketingu?

Tradiční marketing:

 • Reklama: TV, rádio, internet, tisk,
 • Public relations: budování vztahů s médii a veřejností
 • Podpora prodeje: slevy, kupóny, soutěže

Digitální marketing:

 • SEO: optimalizace pro vyhledávače
 • PPC: reklama na vyhledávačích a sociálních sítích
 • E-mail marketing: newslettery, propagační e-maily
 • Content marketing: tvorba a sdílení obsahu (blogové příspěvky, videa, infografiky) – jeden ze způsobů, jak vydělat peníze na TikToku a dalších sociálních sítích.

Další druhy marketingu:

 • Obsahový marketing: Tvorba a sdílení užitečného obsahu pro cílové publikum.
 • Vztahový marketing: Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
 • Sociální marketing: Využívání sociálních sítí k propagaci produktů a služeb.
Při marketingu se často člověk neobejde bez grafů a tabulek.

Co je marketing – definice

Co je marketing? O tom, co je marketing, definice hovoří jasně. Marketing je komplexní soubor aktivit, které slouží k uspokojení potřeb a přání zákazníků a dosažení cílů firmy. Zahrnuje širokou škálu činností, od analýzy trhu a konkurence přes tvorbu produktů a služeb až po jejich propagaci a prodej.

Marketingové aktivity se dělí do 4P: produkt, cena, distribuce a propagace. Cílem marketingu je vybudovat silnou značku, oslovit relevantní cílové publikum a dosáhnout trvalého růstu firmy.

Marketing je dynamický obor, který se neustále vyvíjí. V posledních letech se stále více prosazuje digitální marketing, který využívá online nástroje a platformy k oslovení zákazníků. Firmy, které chtějí uspět, musí sledovat trendy a přizpůsobovat své marketingové strategie.

Multilevel marketing – MLM

MLM je specifický typ marketingu, kdy distributoři prodávají produkty a služby přímo koncovým zákazníkům a zároveň budují síť dalších distributorů. Tento systém bývá kritizován za pyramidové schéma, kdy zisky distributorů pocházejí spíše z náboru nových členů než z prodeje produktů.

Multilevel marketing má své zastánce i odpůrce. Zastánci MLM zdůrazňují možnost budování vlastního podnikání, flexibilní pracovní dobu a potenciál vysokých výdělků. Odpůrci MLM poukazují na nízké výdělky většiny distributorů, riziko pyramidového schématu a neetické obchodní praktiky některých společností.

Rizika MLM:

 • Nízké výdělky: Většina distributorů v MLM vydělává jen málo peněz. Studie ukazují, že až 99 % distributorů v MLM prodělá.
 • Pyramidové schéma: Některé MLM společnosti se blíží pyramidovému schématu, které je nelegální. V pyramidovém schématu se zisky generují z rekrutování nových distributorů, nikoli z prodeje produktů.
 • Neetické obchodní praktiky: Některé MLM společnosti používají neetické obchodní praktiky, jako je nátlak, manipulace a klamání.

MLM může být pro někoho legální a zisková forma podnikání. Je však důležité si uvědomit rizika a zodpovědně zvážit všechny aspekty, než se do MLM zapojíte.

Influencer marketing

Influencer marketing se zaměřuje na spolupráci s influencery, tj. osobami s velkým vlivem na cílové publikum. Influencer propaguje produkty a služby na svých kanálech (sociální sítě, blog) a tím ovlivňuje nákupní chování svých sledujících.

Existuje několik způsobů, jak probíhá influencer marketing:

Barter:

 • Influencer propaguje produkt či službu výměnou za produkt, službu, slevu nebo jinou formu kompenzace.
 • Vhodný pro influencery s menším počtem sledujících, kteří se zaměřují na budování komunity a autentické zapojení.

Placená spolupráce:

 • Influencer je za propagaci produktu či služby přímo placen.
 • Cena se liší v závislosti na popularitě influencera, platformě, rozsahu kampaně a dalších faktorech.

Provize:

 • Influencer dostává provizi z prodeje produktů či služeb, které propaguje.
 • Motivováno k dosažení co nejvyššího počtu konverzí.

Affiliate marketing:

 • Influencer sdílí unikátní affiliate odkaz – například na stylové trendy oblečení – ze kterého je odměňován za každý uskutečněný nákup.
 • Vhodný pro influencery, kteří se zaměřují na e-commerce.

Dlouhodobá spolupráce:

 • Influencer a firma spolupracují na dlouhodobé bázi, čímž budují důvěryhodný vztah s publikem.
 • Vhodné pro budování značky a zvyšování povědomí o produktu či službě.

Další formy spolupráce:

 • Soutěže a giveaway: Influencer pořádá soutěž o produkty či služby firmy.
 • Guest blogging: Influencer napíše příspěvek na blog firmy.
 • Product placement: Influencer propaguje produkt či službu v rámci svého obsahu nenásilnou formou.

Influencer marketing je efektivní nástroj pro propagaci produktů a služeb. Díky spolupráci s influencery můžou firmy oslovit relevantní cílové publikum a budovat s ním důvěryhodný vztah.

Míru úspěšnosti kampaně lze sledovat v grafech.

Online marketing – digitální marketing

V dnešní moderní době se intenzivně hovoří především o online marketingu a digitálním marketingu. Co tato slova vlastně znamenají?

Online marketing, neboli digitální marketing, zahrnuje všechny marketingové aktivity, které se realizují online. To znamená, že se zaměřuje na oslovování zákazníků prostřednictvím internetových nástrojů a platforem. Další článek se zabývá tím, kdo vymyslel internet, bez něhož by online marketing nebyl možný.

Mezi hlavní oblasti online marketingu patří:

 • SEO (optimalizace pro vyhledávače): Zlepšuje viditelnost webových stránek ve vyhledávačích, jako je Google.
 • PPC (Pay-Per-Click): Platba za proklik na reklamu zobrazovanou ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích.
 • E-mail marketing: Rozesílání informačních a propagačních e-mailů cílové skupině.
 • Content marketing: Tvorba a sdílení užitečného a poutavého obsahu, jako jsou blogové příspěvky, infografiky nebo videa.
 • Sociální sítě: Využívání platforem jako Facebook, Instagram nebo Twitter k propagaci produktů a služeb a budování komunity.

Online marketing má mnoho výhod oproti tradičnímu marketingu. Je obvykle levnější, umožňuje přesnější cílení na relevantní zákazníky a umožňuje sledovat výsledky kampaní v reálném čase. Díky tomu je online marketing efektivním nástrojem pro zvyšování povědomí o značce, generování leadů a zvyšování prodeje.

Online marketing se neustále vyvíjí a firmy a společnosti, které chtějí uspět, musí sledovat trendy a přizpůsobovat své marketingové strategie.

E-mail marketing

E-mail marketing je forma online marketingu, která se s využitím copywritingu zaměřuje na rozesílání informačních a propagačních e-mailů cílové skupině. Jedná se o efektivní nástroj pro budování vztahů se zákazníky, zvyšování povědomí o značce a generování prodeje.

Existuje několik typů e-mailů, které se v e-mail marketingu používají:

 • Informační e-maily: Informují zákazníky o novinkách, událostech nebo změnách v nabídce.
 • Propagační e-maily: Propagují produkty a služby a snaží se o jejich prodej.
 • Triggerové e-maily: Jsou automaticky odesílány v reakci na určitou akci uživatele, jako je registrace, nákup nebo opuštění nákupního košíku.

E-mail marketing je efektivní nástroj, nicméně je důležité ho používat správně. Je nutné mít souhlas příjemců s rozesíláním e-mailů, tvořit kvalitní a relevantní obsah a sledovat výsledky kampaní.

Výhody e-mail marketingu:

 • Nízká cena: E-mail marketing je relativně levný nástroj.
 • Přesné cílení: E-maily lze rozesílat specifickým skupinám zákazníků s ohledem na jejich zájmy a nákupní chování.
 • Měřitelnost: Výsledky e-mailových kampaní se dají snadno sledovat a analyzovat.
 • Budování vztahů: E-mail marketing umožňuje budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.

E-mail marketing je efektivní nástroj, který může firmám pomoci dosáhnout jejich marketingových cílů.

Affiliate marketing – co to je?

V souvislosti s online marketingem se lze také setkat výrazem Affiliate marketing. Co to je?

Affiliate marketing neboli partnerský marketing, je forma online marketingu, která se zaměřuje na spolupráci s partnery, kteří propagují produkty a služby firmy výměnou za provizi z prodeje.

Funguje to tak, že firma vloží do svého webu nebo e-shopu affiliate odkaz, který partner sdílí na svých kanálech (webové stránky, blog, sociální sítě). Pokud zákazník klikne na odkaz a následně provede nákup, partner obdrží provizi.

Affiliate marketing má mnoho výhod pro firmy i partnery.

Výhody pro firmy:

 • Nízké náklady: Platí se pouze za prokazatelný výkon, tj. za uskutečněný prodej.
 • Rozšíření dosahu: Produkty a služby firmy se dostanou k širšímu publiku.
 • Zvýšení prodeje: Affiliate marketing pomáhá generovat nové leads a zvyšovat prodeje.

Výhody pro partnery:

 • Možnost pasivního příjmu: Provize se vyplácí i po skončení aktivní propagace.
 • Pracovní flexibilita: Partner si může zvolit čas a způsob propagace.
 • Možnost propagovat produkty, které má rád: Partner propaguje pouze produkty a služby, o kterých je přesvědčen – například produkty pro usnadnění každodenního života.

Affiliate marketing je efektivní nástroj pro online propagaci, který může firmám i partnerům přinést mnoho benefitů.

Marketing je často týmovou záležitostí.

Guerilla marketing

Guerilla marketing se může realizovat jak online, tak i offline ve veřejném prostoru. Guerilla marketing je netradiční a inovativní forma marketingu, která se zaměřuje na nízkonákladové a kreativní způsoby propagace produktů a služeb. Cílem guerilla marketingu je vyvolat u cílového publika silný a zapamatovatelný zážitek, a to s minimem finančních prostředků.

Typické techniky guerilla marketingu zahrnují:

 • Nečekané akce: Flash moby, happeningy, street art.
 • Virální marketing: Vytvoření poutavého obsahu, který se šíří online.
 • Ambientní marketing: Využití běžných předmětů a prostor k reklamě.
 • Experiential marketing: Vytvoření interaktivních zážitků pro zákazníky.

Guerilla marketing je ideální pro malé firmy a startupy, které nemají velký marketingový rozpočet. Může být zároveň také efektivní pro velké firmy, které chtějí oživit svou značku a oslovit nové cílové skupiny.

Důležité je:

 • Kreativita: Guerilla marketingové kampaně musí být originální a nečekané, aby upoutaly pozornost.
 • Relevantnost: Kampaně musí být relevantní pro cílové publikum a produkt či službu, kterou propagují.
 • Náklady: Guerilla marketingové kampaně by měly být nízkonákladové, to ovšem neznamená, že nemohou být efektivní.

Tipy pro guerilla marketing:

 • Být kreativní a originální.
 • Zamyslet se nad cílovou skupinou a co ji osloví.
 • Využít online i offline kanály.
 • Sledovat výsledky kampaní a analyzovat je.

Guerilla marketing může být efektivní nástroj pro propagaci produktů a služeb, pokud se dělá správně.

4P marketing – marketing mix

Co znamená 4P marketing? Pro tento koncept se někdy používá také výraz marketing mix. 4P marketing, neboli marketingový mix, je základní koncepce marketingu, která zahrnuje 4 klíčové oblasti:

 • Produkt (Product): Vše, co firma nabízí zákazníkům, včetně fyzických produktů, služeb, zážitků a benefitů.
 • Cena (Price): Cena, za kterou firma produkt nabízí zákazníkům. Cena musí být konkurenceschopná a zároveň reflektovat hodnotu produktu.
 • Distribuce (Place): Místo, kde firma produkt nabízí zákazníkům. Distribuční kanály zahrnují přímý prodej, maloobchodní prodej, e-commerce a další.
 • Propagace (Promotion): Komunikace s cílovým publikem o produktu a jeho benefitech. Propagační nástroje zahrnují reklamu, public relations, branding a další.

Tyto 4P se navzájem ovlivňují a je důležité je sladit do ucelené marketingové strategie.

Příklad:

Firma vyrábí chytré telefony. Produkt by měl být inovativní a funkční, cena by měla být konkurenceschopná, distribuční kanály by měly zahrnovat online i offline prodej a propagace by se měla zaměřit na technologicky vyspělé zákazníky.

4P marketing je univerzální koncept, který se dá aplikovat na všechny typy firem a produktů. Je důležité si uvědomit, že 4P marketing je jen jeden z nástrojů marketingu a je nutné ho kombinovat s dalšími nástroji, aby byl marketing efektivní.

Network marketing

Network marketing, též síťový marketing, je obchodní model, ve kterém distributoři prodávají produkty a služby přímo koncovým zákazníkům a zároveň budují síť dalších distributorů. Za to jsou odměňováni provizí z prodeje produktů a služeb jak v jejich vlastní síti, tak i v sítích distributorů, které sami naverbovali.

Výhody network marketingu:

 • Možnost budování vlastního byznysu: Distributoři si budují vlastní síť distributorů a jsou sami sobě pány.
 • Možnost pasivního příjmu: Provize z prodeje produktů a služeb v síti distributorů může generovat pasivní příjem.
 • Možnost osobního rozvoje: Network marketing učí distributory důležitým dovednostem, jako je komunikace, vedení lidí a prezentace.

Nevýhody network marketingu:

 • Nízké výdělky: Většina distributorů v network marketingu nevydělává velké peníze.
 • Vysoká konkurence: V network marketingu je vysoká konkurence a může být obtížné uspět.
 • Riziko pyramidového schématu: Některé network marketingové společnosti jsou pyramidová schémata, která se zaměřují na nábor nových distributorů a ne na prodej produktů a služeb.

Tipy pro úspěch v network marketingu:

 • Vybrat si seriózní společnost: Než se podnik do network marketingové společnosti, je potřeba se ujistit, že se jedná o seriózní společnost s kvalitními produkty a službami.
 • Stanovit si realistická očekávání: Nečekat zbohatnutí přes noc. Network marketing je dlouhodobý byznys, který vyžaduje píli a vytrvalost.
 • Zaměřit se na budování sítě: Nejdůležitějším faktorem v network marketingu je budování sítě aktivních distributorů.
 • Vzdělávat se: Vzdělávat se v oblasti network marketingu a rozvíjet své dovednosti.

Network marketing může být pro některé lidi skvělou příležitostí, jak si vybudovat vlastní byznys a dosáhnout finanční svobody. Je však důležité si uvědomit rizika a zodpovědně se k tomuto obchodnímu modelu postavit.

K úspěšnému marketingu patří i neustálé sebevzdělávání.

Marketing miner

Marketing Miner je nástroj pro online marketing, který pomáhá firmám analyzovat a optimalizovat jejich marketingové kampaně. Nabízí širokou škálu funkcí, včetně:

 • Analýza klíčových slov: Marketing Miner pomáhá firmám najít relevantní klíčová slova, která jejich cílová skupina používá při vyhledávání online.
 • Analýza konkurence: Marketing Miner umožňuje firmám sledovat a analyzovat marketingové aktivity jejich konkurence.
 • Analýza zpětných odkazů: Marketing Miner pomáhá firmám sledovat a analyzovat zpětné odkazy na jejich webové stránky.
 • Analýza sociálních médií: Marketing Miner pomáhá firmám sledovat a analyzovat jejich aktivity na sociálních sítích.
 • Reporting: Marketing Miner umožňuje firmám vytvářet přehledné reporty o jejich marketingových kampaních.

Marketing Miner je užitečný nástroj pro firmy všech velikostí, které chtějí zlepšit své online marketingové aktivity. Nástroj je dostupný v placené verzi, nicméně nabízí také bezplatnou verzi s omezenými funkcemi.

Tipy pro efektivní používání Marketing Mineru:

 • Stanovit si jasné cíle pro své marketingové kampaně.
 • Vybrat si relevantní klíčová slova, která cílová skupina používá.
 • Sledovat a analyzovat aktivity své konkurence.
 • Vytvářet a publikovat kvalitní obsah.
 • Budovat zpětné odkazy na webové stránky.
 • Sledovat a analyzovat své aktivity na sociálních sítích.
 • Vytvářet přehledné reporty o svých marketingových kampaních.
 • Pravidelně aktualizovat své marketingové strategie.

Marketing Miner je mocný nástroj, který může firmám pomoci dosáhnout jejich marketingových cílů. Je však důležité používat nástroj správně a v kombinaci s dalšími marketingovými aktivitami.

Marketing a media

Marketing a média jsou dva úzce propojené obory, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Marketingové aktivity využívají média k šíření informací o produktech a službách cílové skupině a k budování značky. Média na druhou stranu potřebují marketingové kampaně, aby generovala příjmy z reklamy a sponzoringu.

Hlavní funkce médií v marketingu:

 • Šíření informací: Média šíří informace o produktech a službách cílové skupině.
 • Budování značky: Média pomáhají budovat povědomí o značce a vytvářet její image.
 • Generování leadů: Média mohou generovat leady a usnadňovat tak konverzi potenciálních zákazníků.
 • Zvyšování prodeje: Média mohou zvyšovat prodej produktů a služeb.
 • Budování vztahů se zákazníky: Média umožňují firmám budovat vztahy se zákazníky a komunikovat s nimi.

Typy médií používaných v marketingu:

 • Tradiční média: Televize, rádio, tisk, billboardy.
 • Digitální média: Internetové stránky, sociální média, PPC reklama, e-mail marketing.
 • Sociální média: Platformy jako Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn umožňují firmám komunikovat se zákazníky a budovat s nimi vztahy.
 • Influencer marketing: Spolupráce s influencery na sociálních sítích může firmám pomoci oslovit širší publikum a budovat důvěryhodnost.

Efektivní marketingová strategie:

Efektivní marketingová strategie zahrnuje kombinaci různých médií a marketingových nástrojů. Důležité je správně vybrat média, která nejlépe osloví cílovou skupinu a pomohou firmám dosáhnout jejich marketingových cílů.

Důležité faktory:

 • Cílová skupina: Kdo je cílová skupina marketingové kampaně?
 • Marketingové cíle: Čeho chce firma marketingovou kampaní dosáhnout?
 • Rozpočet: Jaký je rozpočet na marketingovou kampaň?
 • Výběr médií: Která média nejlépe osloví cílovou skupinu?
 • Měření výsledků: Jak bude firma měřit výsledky marketingové kampaně?
Marketingová strategie je nesmírně důležitá.

Marketing a média jsou klíčové nástroje pro dosažení obchodních cílů. Propojení marketingu a médií umožňuje firmám efektivně komunikovat se zákazníky, budovat značky a zvyšovat prodeje. Náklady, vynaložené na kvalitní marketing, jsou často tou nejlepší investicí.