Motivační dopis – k čemu slouží, jak jej strukturovat

Motivační dopis je doprovodný text k životopisu, ve kterém uchazeč o práci zdůvodňuje, proč se uchází o danou pozici a proč je zrovna on ideálním kandidátem. Jedná se o skvělou příležitost, jak se odlišit od konkurence a zaujmout potenciálního zaměstnavatele.


Tento článek popisuje:

 • Co je to motivační dopis a k čemu slouží
 • Jak správně strukturovat motivační dopis
 • Jaké informace by měl motivační dopis obsahovat
 • Tipy a rady pro napsání poutavého motivačního dopisu
 • Příklady motivačních dopisů pro různé pozice

Tento článek nabízí všechny potřebné informace k napsání profesionálního a přesvědčivého motivačního dopisu, který pomůže získat vysněnou práci.

Před psaním je potřeba provést pečlivou rešerši.

Jak napsat motivační dopis – vzor

Jak napsat motivační dopis a co by měl motivační dopis obsahovat? Motivační dopis je doprovodný text k životopisu, kde uchazeč o práci zdůvodňuje svůj zájem o danou pozici a prezentuje se jako ideální kandidát. Jedná se kromě jiného o skvělou příležitost, jak se odlišit od konkurence a zaujmout potenciálního zaměstnavatele.

Při psaní motivačního dopisu je důležité dbát na jeho strukturu a obsah. Doporučuje se začít oslovením personalisty a stručným představením uchazeče a jeho zájmu o danou pozici. Následně je vhodné zdůvodnit, co uchazeče na dané firmě a pozici zaujalo a proč chce v dané firmě pracovat.

Dále se hodí popsat veškeré relevantní dovednosti a zkušenosti a zdůraznit individuální úspěchy a výsledky z minulých pracovních pozic. V závěru shrnout motivaci a klíčové dovednosti a vyjádřit zájem o osobní setkání a pohovor.

Při psaní motivačního dopisu se nesmí zapomínat také na formální a gramaticky správný jazyk. Délka motivačního dopisu by neměla přesáhnout jednu stranu. Kdo by nevěděl, jak napsat motivační dopis, vzor najde na internetu.

Je důležité mít na paměti, že motivační dopis je důležitým dokumentem, který může ovlivnit uchazečovy šance na získání vysněné práce. Je proto nesmírně důležité věnovat jeho napsání dostatek času a péče.

Hotový motivační dopis

Jak vypadá hotový motivační dopis? Kdo hledá motivační dopis vzor, může se nechat inspirovat stručným textem níže.


Vážený pane/paní [Jméno personalisty],

v reakci na Vaši nabídku práce na pozici Finanční analytik/Analytička, zveřejněnou na portálu [Název portálu], bych Vám ráda vyjádřila svůj zájem o tuto pozici ve Vaší společnosti.

V roce 2024 jsem absolvovala magisterský program Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia jsem získala hluboké znalosti v oblasti finanční analýzy, oceňování aktiv, investičního bankovnictví a finančního modelování. Získala jsem také praktické zkušenosti s prací s analytickými nástroji a softwarem, jako je MS Excel, Power BI a Bloomberg.

Již během studia jsem se aktivně zajímala o oblast stavebnictví a sledovala jsem vývoj trhu s nemovitostmi. Absolvovala jsem také stáž v investiční společnosti, kde jsem se podílela na analýze investičních projektů v oblasti realit.

Jsem přesvědčena, že mé teoretické znalosti a praktické zkušenosti, v kombinaci s mým zájmem o oblast stavebnictví, ze mě dělají ideálního kandidáta na pozici Finanční analytik/Analytička ve Vaší společnosti.

Nabízím Vám:

 • Silné analytické a početní dovednosti
 • Znalost finanční analýzy a oceňování aktiv
 • Zkušenosti s prací s analytickými nástroji a softwarem
 • Schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • Vysokou úroveň motivace a zodpovědnosti

Velmi ráda bych se s Vámi setkala osobně a prodiskutovala s Vámi tuto pozici podrobněji.

S pozdravem

[Vaše jméno a příjmení]


Hotový motivační dopis je dobré vždy ještě minimálně jednou překontrolovat, případně si jej nechat zkontrolovat přítelem, rodinným příslušníkem nebo kariérním poradcem.

Jak napsat motivační dopis

Motivační dopis je důležitý dokument, který doplňuje uchazečův životopis a umožňuje mu lépe se prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli. Měl by být strukturovaný a obsahovat klíčové informace, které zdůrazní uchazečovu motivaci a relevantní dovednosti pro danou pozici. Jak napsat motivační dopis?


Motivační dopis ukázka:

Vážený pane/paní [Jméno personalisty],

v reakci na Vaši nabídku práce na pozici [Název pozice], zveřejněnou na portálu [Název portálu], bych Vám ráda vyjádřila svůj zájem o tuto pozici ve Vaší společnosti.

Již od [doba] se aktivně zajímám o oblast [oblast, do které pozice spadá] a sleduji vývoj v tomto oboru. [Zde uveďte relevantní informace o vašich zkušenostech, vzdělání a dovednostech, které jsou důležité pro danou pozici].

Jsem přesvědčena, že mé znalosti a zkušenosti, v kombinaci s mým zájmem o [oblast], ze mě dělají ideálního kandidáta na pozici [Název pozice] ve Vaší společnosti.

Nabízím Vám:

 • [Zde uveďte 3 – 5 klíčových vlastností a dovedností, které jsou relevantní pro danou pozici]
 • [Další relevantní vlastnosti a dovednosti]
 • [Další relevantní vlastnosti a dovednosti]

Velmi ráda bych se s Vámi setkala osobně a prodiskutovala s Vámi tuto pozici podrobněji.

S pozdravem

[Jméno a příjmení]


Tipy:

 • Nezapomeňte upravit motivační dopis pro každou pozici, o kterou se ucházíte.
 • Zaměřte se na klíčové vlastnosti a dovednosti, které jsou pro danou pozici relevantní.
 • Udržujte motivační dopis stručný a výstižný, maximálně na jednu stranu.
 • Pečlivě si zkontrolujte gramatické a stylistické chyby.

Motivační dopis je skvělou příležitostí, jak zaujmout potenciálního zaměstnavatele a zvýšit své šance na získání vysněné práce. Je proto potřeba do jeho napsání investovat dostatek času a péče.

Jaký má mít motivační dopis sloh?

Stejně jako třeba životopis nebo výpověď má i motivační dopis sloh, kterého je dobré se držet. Motivační dopis má být na rozdíl od osobního dopisu psán stručně, jasně, výstižně, na profesionální úrovni.

Před napsáním je skvělé udělat si čas na průzkum firmy – seznámit se s jejími hodnotami, cíli a firemní kulturou a dobře pochopit, co firma hledá v ideálním kandidátovi.

Motivační dopis je potřeba rozdělit do logických celků. Je dobré začít oslovením personalisty a stručným představením sebe a zájmu o pozici. V další části je vhodné rozebrat vlastní motivaci a vysvětlit, co uchazeče na firmě a pozici zaujalo.

Hodí se zdůraznit, co uživateli tato práce může nabídnout. Motivační dopis je skvělou příležitostí, jak prezentovat své relevantní dovednosti a zkušenosti, které perfektně zapadají do požadavků pozice.

Vyznění motivačního dopisu by mělo být formální a zároveň poutavé. Je nesmírně důležité dbát na gramaticky správný a bezchybný jazyk. Stejně tak je klíčové vyhnout se žargonu a odborným termínům, které personalista nemusí znát, a psát srozumitelně a věcně, s důrazem na aktivní slovesa. Nepoužívat nadměrně superlativy a klišé.

Stručný motivační dopis – vzor

Obecně platí, že by motivační dopis neměl svým rozsahem překročit jednu stranu formátu A4. Stručný motivační dopis by měl být krátký, jasně formulovaný, a zároveň by měl obsáhnout vše podstatné.


Stručný motivační dopis – vzor:

Vážený pane/paní [Jméno personalisty],

V reakci na Vaši nabídku práce na pozici Vývojář software, zveřejněnou na portálu [Název portálu], bych Vám rád/a vyjádřila/vyjádřil svůj zájem o tuto pozici ve Vaší společnosti.

V roce 2024 jsem absolvoval/a magisterský program Aplikovaná informatika na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Během studia jsem získal/a hluboké znalosti v oblasti programování, algoritmů a datových struktur. Získal/a jsem také praktické zkušenosti s vývojem webových a mobilních aplikací.

Jsem přesvědčen/a, že mé znalosti a zkušenosti, v kombinaci s mým zájmem o oblast [oblast, do které pozice spadá], ze mě dělají ideálního kandidáta na pozici Vývojář software ve Vaší společnosti.

Nabízím Vám:

 • Silné programátorské dovednosti a znalost algoritmů a datových struktur
 • Zkušenosti s vývojem webových a mobilních aplikací
 • Schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • Vysokou úroveň motivace a zodpovědnosti

S pozdravem

[Vaše jméno a příjmení]


Stručný motivační dopis uchazeči umožňuje zaujmout potenciálního zaměstnavatele a zvýšit jeho šance na získání vysněné práce například po návratu z mateřské dovolené. Proto by se jeho tvorbě měl věnovat dostatek času i pozornosti.

Před napsáním dopisu si může uchazeč pořizovat poznámky a připomínky.

Motivační dopis na střední školu – vzor pro studenty

Jak má vypadat motivační dopis na střední školu? Výraz „motivační dopis vzor student“ patří mezi hojně vyhledávané především v době před přijímacími zkouškami na střední školy.


Motivační dopis vzor – student:

Vážený pane/paní řediteli/ředitelko,

Dovolte mi, abych se Vám představil/a. Jmenuji se [Vaše jméno a příjmení] a jsem žákem/žákyní [ročník] třídy základní školy [Název základní školy]. V tomto dopise bych Vám rád/a vyjádřil/a svůj zájem o studium na Vaší prestižní střední škole, konkrétně v oboru [Název oboru].

Již od mala jsem se zajímal/a o [oblast, do které obor spadá] a Vaše škola je v tomto oboru proslulá svou vynikající úrovní výuky a moderním vybavením. Velmi mě zaujaly Vaše inovativní výukové metody, které kladou důraz na praxi a individuální přístup k studentům.

Během studia na základní škole jsem se aktivně věnoval/a [uveďte relevantní aktivity a zájmy, které souvisí s oborem]. Získal/a jsem také [uveďte relevantní ocenění a úspěchy]. Jsem přesvědčen/a, že mé znalosti a dovednosti, v kombinaci s mým zájmem o [oblast], ze mě dělají ideálního kandidáta pro studium na Vaší škole.

Nabízím Vám:

 • Silnou motivaci a zájem o studium daného oboru
 • Dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup k výuce
 • Schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • Aktivní přístup k mimoškolním aktivitám

V příloze naleznete můj životopis a výpis z vysvědčení. Velmi rád/a bych se s Vámi setkal/a osobně a prodiskutoval/a s Vámi mé studium na Vaší škole podrobněji.

S pozdravem

[Vaše jméno a příjmení]


Tipy:

 • Motivační dopis upravit pro každou školu, o kterou se daný student uchází.
 • Zaměřit se na klíčové vlastnosti a nejen jazykové dovednosti, které jsou relevantní pro daný obor.
 • Nezapomenout uvést relevantní aktivity, zájmy, ocenění a úspěchy.
 • Dbát na gramaticky správný a bezchybný jazyk.
 • Motivační dopis si před odesláním pečlivě zkontrolovat.

Závěr by měl shrnout studentovu motivaci a zdůraznit jeho přínosy pro školu. Vyjádřit vděčnost za zvážení jeho žádosti a optimismus ohledně kladné odpovědi. Doporučuje se zakončit formálním pozdravem a studentovým jménem a příjmením.

Motivační dopis šablona

Jak má vypadat motivační dopis? Šablona níže všem uchazečům může pomoci při psaní, stylizaci a uspořádání jejih motivačního dopisu v rámci výběrového řízení na onu vysněnou pracovní pozici.

Úvod:

 • Oslovení personalisty
 • Stručné představení uchazeče a jeho zájmu o danou pozici

Motivace:

 • Vysvětlit, co uchazeče na dané pozici a firmě zaujalo
 • Proč chce uchazeč v dané firmě pracovat a co mu práce může nabídnout

Vaše dovednosti a zkušenosti:

 • Popsat relevantní dovednosti a zkušenosti, které jsou důležité pro danou pozici
 • Zdůraznit konkrétní úspěchy a výsledky z minulých pracovních pozic

Závěr:

 • Shrnutí uchazečovy motivace a klíčových dovedností
 • Vyjádření zájmu o osobní setkání a pohovor

Doporučení:

 • Upravit šablonu pro každou pozici, o kterou se daný člověk uchází.
 • Zaměřit se na klíčové vlastnosti a dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici.
 • Dbát na gramaticky správný a bezchybný jazyk.
 • Motivační dopis si před odesláním pečlivě zkontrolovat.

Další tipy:

 • Je dobré použít tzv. „power words“, klíčová slova, která zaujmou personalisty.
 • Nebát se zdůraznit individuální silné stránky a výsledky.
 • Udržovat motivační dopis v délce maximálně 1 stránky.

Motivační dopis má své náležitosti, které je velmi důležité vždy a za všech okolností pečlivě dodržovat. Zároveň je určitě vhodné každý motivační dopis přizpůsobit firmě, na kterou se uchazeč chystá hlásit.

Někomu pomáhá připravit si poznámky k motivačnímu dopisu ručně.

Motivační dopis vzor PDF a motivační dopis vzor Word

Pro toho, kdo hledá motivační dopis vzor PDF, existuje mnoho online zdrojů, které mu pomohou. Je možné si stáhnout vzory motivačních dopisů ve formátu PDF a Word, které každému pomohou s formátováním a strukturou.

Motivační dopis vzor PDF i motivační dopis vzor Word lze nalézt na spoustě míst na internetu – na profesních portálech, vzdělávacích portálech a dalších místech.

Tipy:

 • Nezaměřovat se pouze na kopírování textu z vzoru. Upravit ho tak, aby odpovídal specifickým zkušenostem a dovednostem, a aby zdůraznil uchazečův zájem o danou pozici a firmu.
 • Věnovat pozornost gramatice a pravopisu.
 • Udržovat motivační dopis v délce maximálně 1 stránky.

Motivační dopis by měl obsahovat veškeré zmíněné náležitosti a zároveň nebýt jen slepou kopií. Je dobré jej přizpůsobit filozofii firmy, ve které se chce uchazeč nechat zaměstnat.

Motivační dopis anglicky

Některé firmy mohou po uchazečích požadovat, aby napsali motivační dopis anglicky. Motivační dopis v angličtině (cover letter) je klíčovou součástí vaší přihlášky do zaměstnání.

Coby součást profesního portrétu doplňuje životopis a umožňuje uchazeči podrobněji rozvinout jeho motivaci a zdůraznit, proč je právě on ideálním kandidátem na danou pozici.


Motivační dopis anglicky – vzor:

[Jméno a kontaktní informace] [Datum] [Jméno a adresa příjemce]

Dear [Jméno příjemce],

I am writing to express my strong interest in the [Název pozice] position advertised on [Webová stránka]. As a [Vaše profese] with [Počet let] years of experience in [Oblast], I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to be successful in this role.

Throughout my career, I have consistently demonstrated my ability to [uveďte 3-5 klíčových dovedností a oblastí, ve kterých vynikáte]. In my previous role at [Název firmy], I successfully [uveďte příklad relevantního úspěchu z minulé práce].

I am particularly drawn to [Název firmy] because of [uveďte 2-3 důvody, proč vás firma zaujala]. I am confident that my skills and experience would be a valuable asset to your team, and I am eager to contribute to the company’s success.

I am available for an interview at your earliest convenience. Thank you for your time and consideration.

Sincerely

[Jméno]


Motivační dopis v angličtině mohou často po uchazečích požadovat i české firmy, a to obvykle u pozic, které vyžadují dobrou a komunikativní znalost angličtiny.

Motivační dopis je klíčovým dokumentem, který doplňuje profesní životopis a umožňuje uživateli zdůraznit jeho motivaci a relevantní vlastnosti pro danou pozici.

Je klíčové věnovat jeho napsání dostatek času a péče, jelikož může výrazně ovlivnit uchazečovy šance na získání vysněné práce. Motivační dopis by měl mít jasnou strukturu a skládat se z úvodu, motivační části, závěru a formálního ukončení.