Založení živnosti – návod, online, výhody a nevýhody

Založení živnosti představuje první krok k budování vlastní kariéry a dosahování profesních cílů. Nabízí svobodu a flexibilitu, která umožňuje dělat to, co vás baví, a pracovat odkudkoli a kdykoli. Ať už se jedná o řemeslo, obchod, služby nebo kreativní činnost, živnost dává prostor pro realizaci vašich nápadů a ambicí.

Proces založení živnosti se sice může zdát administrativně náročný, ovšem s trochou snahy a s pomocí dostupných průvodců a návodů ho zvládne každý. Tento článek základní kroky a informace, které pomohou na cestě k vlastnímu podnikání. Řada žen například zvažuje založení živnosti namísto návratu do práce po mateřské.

Výhody a nevýhody živnosti

Mezi hlavní výhody živnosti patří:

 • Svoboda a flexibilita: Lidé si sami řídí pracovní dobu, místo práce a náplň práce.
 • Nezávislost: Lidé nejsou závislí na zaměstnavateli a sami si budují vlastní kariéru.
 • Potenciál vysokých výdělků: Výdělky nejsou limitovány zaměstnavatelem – stačí jen vědět, jak na to, a správně hospodařit.
 • Realizace vlastních nápadů: Je možné se se věnovat činnosti, která člověka baví a naplňuje.

Nevýhody živnosti zahrnují:

 • Odpovědnost: Za chod firmy a případné problémy včetně případného řešení dluhů zodpovídá živnostník sám.
 • Nejistota: Výše výdělků není zaručena a závisí na individuálním úsilí a úspěchu. Někdy je nevyhnutelné přerušení živnosti. Kromě osobní možnosti je možné i přerušení živnosti online.
 • Administrativní náročnost: Je nutné se vypořádat s daňovou evidencí, účetnictvím a dalšími administrativními povinnostmi. Těmito úkony lze nicméně pověřit i účetního.
Na úřadě budoucím živnostníkům vždy rádi poradí.

Založení živnosti online

Jak začít podnikat? Je možné založení živnosti online? Založení živnosti online je v České republice za určitých podmínek možné od roku 2018. Existují dva způsoby, jak založit živnost online.

1. Portál živnostenského úřadu:

 • Vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF) na portálu RZP.
 • K JRF přiložit elektronicky ověřené kopie dokladů (občanský průkaz, výpis z rejstříku trestů).
 • Zaplatit správní poplatek online.
 • Po schválení bude doručen živnostenský list do datové schránky.

2. Portál občana:

 • Přihlásit se na Portál občana pomocí NIA (Národní identitní autorita) nebo eObčanky.
 • Vyberat možnost založení živnosti.
 • Vyplnit formulář a odeslat ho.
 • Po schválení bude doručen živnostenský list do datové schránky.

Před online založením živnosti je potřeba si důkladně prostudovat návod na portálu živnostenského úřadu nebo Portálu občana – zde se také člověk dozví, co vše lze zařídit přes internet. V případě nejasností je určitě možné se obrátit na kontaktní centrum úřadu.

Co je potřeba k založení živnosti?

Lidé, kteří si chtějí založit živnost, často na internetu vyhledávají výraz „co potřebuji k založení živnosti“. Co je potřeba k založení živnosti?

Založení živnosti je důležitým krokem pro ty, kteří se chtějí pustit do vlastního podnikání. V České republice je tento proces poměrně jednoduchý a zvládne ho každý.

Základní podmínky:

 • Dosažení plnoletosti (18 let).
 • Bezúhonnost (doložení výpisu z rejstříku trestů).
 • Způsobilost k právním úkonům.
 • Trvalý pobyt na území ČR (u cizinců).

Dokumenty:

 • Občanský průkaz (platný).
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).
 • Doklad o úhradě správního poplatku (1 000 Kč).
 • Další doklady (v závislosti na typu živnosti, např. výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).

Postup:

 1. Vybrat si typ živnosti: Volná, vázaná nebo koncesovaná.
 2. Vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF): Dostupný online na webu živnostenského úřadu.
 3. Podat JRF: Osobně na živnostenském úřadě, online, datovou schránkou.
 4. Zaplatit správní poplatek.
 5. Získat živnostenský list: Po schválení JRF, doručeno do datové schránky.

Další povinnosti:

 • Registrace k dani z příjmů na finančním úřadě.
 • Registrace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění na ČSSZ a vybrané ZP.
 • Vedení daňové evidence nebo účetnictví.
 • Dodržování živnostenského zákona a dalších právních předpisů.

Užitečné tipy:

 • Před založením živnosti by si měl každý promyslet, co by chtěl dělat.
 • Vytvořit si podrobný podnikatelský plán.
 • Nastavit si realistické cíle, případně zvážit půjčku pro začínající podnikatele.
 • Využít dostupné podpůrné programy a dotace pro začínající podnikatele.
 • Nebát se požádat o pomoc zkušených profesionálů.

Založení živnosti je prvním krokem na cestě k vlastnímu podnikání. S trochou snahy a s pomocí dostupných informací a nástrojů se jistě každému podaří vybudovat si vlastní prosperující firmu a dosáhnout svých profesních cílů.

Živnostenský rejstřík je veřejně dostupná databáze obsahující informace o živnostenských oprávněních v České republice. Nahlížení do živnostenského rejstříku je velmi jednoduché.

Některé druhy podnikání lze provádět prakticky kdekoliv.

Založení živnosti

Jak probíhá založení živnosti? Poté, co se žadatel o živnost dostaví na živnostenský úřad s veškerými potřebnými doklady, probíhá proces založení živnosti v několika krocích.

1. Kontrola dokladů:

 • Úředník zkontroluje platnost a správnost dokladů, včetně občanského průkazu, výpisu z rejstříku trestů a dokladů o úhradě správního poplatku.
 • V případě vázané nebo koncesované živnosti úředník zkontroluje i doklady prokazující odbornou způsobilost.

2. Vyplnění Jednotného registračního formuláře (JRF):

 • Žadatel společně s úředníkem vyplní JRF, ve kterém uvede informace o svém podnikání, včetně názvu živnosti, sídla, provozoven, předmětu podnikání a dalších údajů.
 • Úředník může žadateli s vyplněním JRF pomoci a zodpovědět případné dotazy.

3. Podání JRF a zaplacení správního poplatku:

 • Žadatel podepíše JRF a předá ho úředníkovi.
 • Správní poplatek za založení živnosti je 1 000 Kč a lze ho zaplatit hotově nebo platební kartou na úřadě.

4. Vydání živnostenského listu:

 • Živnostenský úřad zpracuje JRF a do 5 pracovních dnů vydá živnostenský list.
 • Živnostenský list je doručen do datové schránky žadatele.

5. Další povinnosti:

 • Po obdržení živnostenského listu se musí žadatel registrovat k dani z příjmů na finančním úřadě a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění na České správě sociálního zabezpečení a u vybrané zdravotní pojišťovny.
 • Dále je nutné vést daňovou evidenci nebo účetnictví a dodržovat živnostenský zákon a další právní předpisy.

Založení živnosti je komplexní administrativní proces, nicméně s trochou snahy a s pomocí úředníků ho zvládne každý.

Založení živnosti – co je potřeba znát?

Založení živnosti představuje první krok na cestě k vlastnímu podnikání. Ať už se jedná o řemeslo, obchod, služby nebo kreativní činnost, živnost vám dává svobodu a flexibilitu, abyste dělali to, co vás baví, a pracovali odkudkoli a kdykoli.

Proces založení živnosti a stanovení předmětu podnikání se sice může zdát administrativně náročný, s trochou snahy a s pomocí dostupných průvodců a návodů ho nicméně zvládne každý. Je důležité si předem promyslet, co chce člověk dělat, a vytvořit si podrobný podnikatelský plán.

Po založení živnosti na živnostníka čekají další povinnosti, jako je registrace k dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, vedení daňové evidence nebo účetnictví a dodržování živnostenského zákona a dalších právních předpisů.

Živnost je možné založit i online.

Je důležité nebát se požádat o pomoc zkušených profesionálů, ať už se jedná o účetní, daňového poradce nebo právníka. Živnostníci mohou využít také dostupné podpůrné programy a dotace pro začínající podnikatele. Správně zvolené podnikání může být také efektivní finanční strategií pro samoživitelky.

Založení a provozování živnosti s sebou nese zodpovědnost a rizika. Při správném odhodlání a tvrdé, poctivé práci mají živnostníci velkou šanci na dosažení svých profesních cílů a budování prosperující firmy.