Urbex – mapa, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň

Zašlé zdi, oprýskaná omítka, rozbitá okna – to je svět urbexu, fascinujícího koníčku, který láká stále více dobrodruhů. Urbexeři pronikají do opuštěných a chátrajících objektů, ať už to jsou staré továrny, nemocnice, školy, nebo obytné domy. Prozkoumávají jejich tajemná zákoutí a zachycují atmosféru na fotografiích a videích. Jak vznikla urbex a kde jej provozovat?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Urbex je koníček spočívající v prozkoumávání opuštěných a chátrajících objektů.

Urbex.cz nabízí rozsáhlou databázi urbexových lokalit v ČR a na Slovensku, včetně fotografií, popisů a hodnocení uživatelů.

Za praotce moderního urbexu se považuje Philibert Aspairt, který se v roce 1793 ztratil v katakombách Paříže.

Základním pravidlem urbexu je nepoškozovat objekty, nevynášet žádné předměty a zanechat prostor v takovém stavu, v jakém byl nalezen.

Urbex není jen o hledání adrenalinu a objevování neznámých zákoutí. Je také o historii, o zachování památky na časy minulé a o respektu k místům, která kdysi žila rušným životem. Urbexeři se snaží šířit povědomí o těchto objektech a bojovat proti jejich chátrání.

Co to je urbex?

Urbex, zkráceně z urban exploration, je koníček spočívající v prozkoumávání opuštěných a chátrajících objektů lidské činnosti. Ať už se jedná o staré továrny, nemocnice, školy, nebo obytné domy, urbexeři se snaží proniknout do těchto tajemných zákoutí a zachytit jejich atmosféru na fotografiích a videích – například na YouTube nebo TikToku.

Motivace urbexerů:

 • Hledání adrenalinu a dobrodružství – pronikání do neznámých a potenciálně nebezpečných prostor přináší vzrušení a pocit objevování.
 • Zájem o historii a zachování památky – urbexeři dokumentují chátrající objekty a šíří povědomí o jejich historii a osudu.
 • Fascinace krásou chátrání – opuštěná místa s jedinečnou atmosférou a estetikou uchvacují mnoho fotografů a umělců.
 • Respekt k minulosti a snaha o zachování paměti – urbexeři se snaží bojovat proti ničení a chátrání opuštěných objektů.

Typy urbexu:

 • Urbex – prozkoumávání opuštěných budov a staveb v městském prostředí.
 • Rurex – prozkoumávání opuštěných objektů v rurálním prostředí, jako jsou staré zemědělské usedlosti, mlýny, nebo kostely.
 • Tunneling – prozkoumávání podzemních tunelů, katakomb, a kanalizací.
 • Rooftopping – výstup na střechy a věže výškových budov s cílem panoramatického výhledu a fotografování.

Důležité principy urbexu:

 • Respekt k místu – nepoškozovat objekty, nevynášet žádné předměty a zanechat prostor v takovém stavu, v jakém byl nalezen.
 • Bezpečnost – vždy dbát na vlastní bezpečnost a zhodnotit rizika spojená s průzkumem.
 • Legálnost – vstupovat pouze do objektů, kde je to legální, a respektovat soukromý majetek.
 • Etika – zachovat anonymitu objektů a nezveřejňovat informace, které by mohly vést k jejich poškození nebo zneuctění.

Urbex otevírá dveře do fascinujícího světa skrytého v blízkém okolí. Prozkoumávání opuštěných objektů umožňuje nahlédnout do historie, dotknout se tajemství minulosti a vnímat krásu chátrání. S respektem k daným místům a dodržováním základních principů se urbex stává smysluplnou a obohacující aktivitou.

Budovy továrního typu jsou vděčným cílem urbexerů.

Urbex mapa

Existuje veřejně dostupná urbex mapa? Drtivá většina urbexerů se snaží svá místa tajit. Je to pochopitelné – riziko vandalství, požáru, nebo nebezpečného zranění méně zkušených amatérských průzkumníků je hodně vysoké. Na internetu se i přesto dají najít zajímavé zdroje inspirace ohledně urbexových průzkumů.

Pro urbexery, dobrodruhy toužící po prozkoumávání opuštěných objektů, se stává urbex mapa nepostradatelným nástrojem. Tyto online mapy shromažďují informace o chátrajících budovách, továrnách, nemocnicích a dalších lokalitách, které lákají k objevování tajemné minulosti.

Na internetu existuje hned několik urbex map, které se liší rozsahem i zaměřením. Mezi nejznámější patří:

 • Urbex.cz – nabízí rozsáhlou databázi urbexových lokalit v České republice a na Slovensku, včetně fotografií, popisů a hodnocení uživatelů.
 • Opustenamista.cz – zaměřuje se na opuštěná místa v České republice a nabízí detailní informace o jejich historii a stavu.
 • Urbexology.com – mezinárodní platforma s mapou urbexových lokalit po celém světě, s možností filtrování podle typu objektu, země a dalších kritérií.

Urbex mapy otevírají dveře k novým dobrodružstvím a usnadňují plánování urbexových výprav. Díky nim se i méně zkušení urbexeři mohou snadno dostat k zajímavým a dostupným objektům ve svém okolí.

Je potřeba mít na paměti, že urbex nese s sebou i jistá rizika. Vždy je nutné dbát na bezpečnost, respektovat soukromý majetek a dodržovat základní principy zodpovědného urbexu.

Urbex Praha

Jaká místa nabízí pro urbex Praha? Praha, město s bohatou historií, skrývá tajemná zákoutí, která uchvacují urbexery z celého světa. Opouštěné továrny, chátrající nemocnice, zapomenuté školy a domy s tajemnou minulostí lákají dobrodruhy k objevování skrytých krás a dotyků historie.

Mezi nejznámější urbexové lokality v Praze patří:

 • bohnický „Hřbitov bláznů“
 • areály ČKD
 • bazén pod Barrandovskými terasami
 • prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné
 • opuštěné ubytovny, nádraží a další prostory

Praha je vzhledem ke své rozměrnosti a bohaté historii vděčným cílem urbexerů. Lákavé urbexové lokace se zde nacházejí přímo v historickém centru, tak i v okrajových částech Prahy, a může se jednat o budovy továrního i obytného typu, nádraží, části nemocničních areálů, avšak třeba také opuštěné statky nebo zámky.

Urbex v Praze je plný kontrastů. Od industriálních komplexů po stísněné prostory starých domů, nabízí tato aktivita něco pro každého. Pro ty, kteří se chtějí do tajů urbexu v Praze ponořit hlouběji, existují online průvodci a mapy, které jim pomohou najít vhodné lokality a zodpovědně se na výpravu připravit.

Nic nezanechat, odnést maximálně nepořádek – to jsou jedna z pravidel urbexu.

Urbex Plzeň

Jaké zajímavé lokace nabízí pro urbex Plzeň? Plzeň, město proslavené plzeňským pivem a bohatou průmyslovou historií, skrývá i tajemná zákoutí lákající urbexery. Opouštěné továrny, chátrající objekty a zapomenutá místa otevírají dveře do světa skrytého v srdci západočeské metropole.

Mezi nejznámější urbexové lokality v Plzni patří:

 • opuštěná budova bývalé porodnice
 • vitrážový dům
 • vojenská základna
 • bývalé Škodovy závody

Urbex v Plzni nabízí pestrou paletu objektů pro všechny typy dobrodruhů, každý si tu najde to své. Je však nutné dbát na zvýšenou opatrnost, respektovat soukromý majetek a dodržovat základní principy urbexu.

Urbex Brno

Jaká místa nabízí pro urbex Brno? Brno, dynamické a historické město, skrývá tajemnou duši, která uchvacuje urbexery z celého světa. Opouštěné továrny, chátrající nemocnice, zapomenuté školy a domy s tajemnou minulostí lákají dobrodruhy k objevování skrytých krás a dotyků historie.

Mezi nejznámější urbexové lokality v Brně patří:

 • budova starého vodojemu
 • opuštěný štolový kryt nedaleko hradu Špilberk
 • starý bazén nedaleko Žlutého kopce
 • opuštěný kampus v Bohunicích

Urbex v Brně není jen pro odvážné dobrodruhy, nýbrž i pro milovníky historie, umění a tajemných zákoutí. Nabízí jedinečnou možnost dotknout se minulosti. Brno skrývá tajemnou duši, která uchvacuje urbexery z celého světa.

Urbex Ostrava

Jaké lokace nabízí pro urbex Ostrava? Ostrava, kdysi šedé srdce těžkého průmyslu, se v posledních letech proměňuje v moderní a dynamické město. Avšak pod povrchem pulzuje tichý rytmus industriální minulosti, lákající urbexery k objevování ruin a tajemných zákoutí.

Mezi nejznámější urbexové lokality v Ostravě patří:

 • Důl Hlubina – impozantní areál bývalého dolu s těžní věží a zachovalým vybavením, symbol těžké doby Ostravy.
 • Dolní oblast Vítkovice – rozsáhlý komplex bývalých hutí s unikátní industriální atmosférou a monumentálními objekty.
 • Koksovna Karolina – chátrající areál koksovny s typickými červenými cihlovými komíny, nabízející ponurou a fascinující atmosféru.
 • Bývalá psychiatrická léčebna v Opavě – opuštěný areál s tajemnou a ponurou atmosférou, evokující tíživou historii psychiatrické péče.

Urbex v Ostravě je symfonií ticha a rozpadu, kde se ozvěny minulosti prolínají s tóny moderní doby. Je to cesta do nitra industriální duše Ostravy, která nenechá nikoho chladným.

Při urbexu je nutné dbát na vlastní bezpečnost.

Urbex – historie

Urbex není novodobou zálibou generace Z. Historie urbexu, prozkoumávání opuštěných a skrytých objektů, sahá hluboko do minulosti. První zmínky o fascinaci ruinami a ztracenými místy lze nalézt již v antických textech.

Avšak za praotce moderního urbexu se obvykle považuje Philibert Aspairt, francouzský vrátný, který se v roce 1793 ztratil v katakombách Paříže. Jeho 11 dní trvající dobrodružství v podzemí vzbudilo senzaci a inspirovalo další průzkumníky.

V 19. století se urbex začal rozvíjet v souvislosti s industrializací a vznikem rozsáhlých opuštěných továren a dolů. Průzkumníci, fascinovaní industriální estetikou a tajemnou atmosférou, začali tyto objekty navštěvovat a dokumentovat.

V 20. století se urbex stal organizovanějším a rozvíjel se v různých zemích světa. Vznikaly kluby a online fóra, které sdílely informace o přístupných objektech a bezpečnostních pravidlech. S nástupem digitálních technologií a dostupnosti fotoaparátů se urbex stal dostupnější pro širokou veřejnost.

Dnes je urbex globálním fenoménem s rostoucí popularitou. Dokumenty, filmy a fotografie z opuštěných objektů fascinují miliony lidí a inspirují k dobrodružným výpravám. Urbex se stal formou umění, dokumentace a reflexe historie, ale také platformou pro diskuzi o tématech chátrání, památkové péče a vnímání prostoru.

Ať už je vnímán jako adrenalinová zábava, historická dokumentace, umělecká tvorba, nebo prosté dobrodružství, urbex otevírá dveře do skrytých světů a nutí k zamyšlení nad pomíjivostí lidské existence a krásou chátrání.

Urbex – jak na to, pravidla, tipy a triky

Pokud se člověk chystá na svou první urbexovou výpravu, je důležité se na ni zodpovědně připravit a dodržovat základní pravidla a bezpečnostní pokyny.

Příprava:

 • Získat informace o daném objektu, jeho historii a případných rizicích – chátrající objekty mnohdy nejsou zrovna bezpečným prostředím.
 • Vybavit se baterkou, pevnou obuví, ochranným oděvem a respirátorem.
 • Vždy jít do objektu s parťákem.

Pravidla urbexu:

 • Respektovat soukromý majetek a nevstupovat do objektů bez svolení majitele.
 • Neporušovat nic, nerozbíjet okna a dveře, neznečišťovat prostory.
 • Chovat se ohleduplně, nerušit sousedy hlukem.
 • Dbát na bezpečnost, být si vědom potenciálních nebezpečí.

Dokumentace a sdílení:

 • Fotit a natáčet pro zachycení atmosféry a krásy opuštěných míst.
 • Sdílet zážitky a fotografie na urbexových fórech a webech.

Tipy:

 • Využít online mapy a průvodce urbexovými lokalitami.
 • Získat povolení od majitele, pokud je to možné.
 • Naučit se základní lezecké techniky pro přístup do obtížnějších míst.
 • Respektovat pokyny a zákazy vstupu.
 • Zvážit pořízení dronu pro letecké záběry.

Urbex může být fascinující a obohacující aktivitou, která umožňuje nahlédnout do skrytých světů a dotknout se minulosti.