Spála – příznaky, inkubační doba, spála u dětí a v těhotenství, očkování

Spála, známá též jako skarlatina, je infekční onemocnění způsobené bakterií Streptococcus pyogenes. Tato bakterie produkuje toxiny, které vedou k charakteristickým příznakům této nemoci. I když se jedná o relativně vzácné onemocnění, může být pro pacienty, zejména pro děti, velmi nepříjemné.

Obsah článku:

 • Příznaky spály (u dětí i dospělých)
 • Inkubační doba spály
 • Přechozená spála
 • Spála v těhotenství
 • Spála – očkování

Skarlatina je způsobena bakterií Streptococcus pyogenes, stejnou bakterií, která může způsobit angínu nebo faryngitidu. Přenos bakterie může probíhat vzduchem, když infikovaná osoba kašle nebo kýchá, nebo kontaktem s infikovanými předměty.

Spála příznaky

I když je spála častěji spojována s dětmi, může postihnout i dospělé. Spála u dospělých může být obtížnější než u dětí, a některé příznaky mohou být výraznější.

Na internetu lze nalézt spoustu fotografií, které vyobrazují typické příznaky spály, stačí zadat klíčová slova „spála fotografie“.

Spála u dospělých – příznaky

 • Horečka: Spála obvykle začíná horečkou, často vysokou. Tato horečka může být doprovázena třesavkou a celkovým pocitem nemoci.
 • Spála – vyrážka: Jedním z nejcharakterističtějších příznaků spály je vyrážka. Ta se může objevit druhý nebo třetí den po začátku onemocnění a má typický vzhled „jahodového jazyka“. Při pohledu do úst pacienta lze pozorovat zčervenání s bílými tečkami, což vypadá jako malé jahůdky.
 • Bolest v krku: Stejně jako u angíny může být jedním z prvních příznaků silná bolest v krku. Tato bolest může být intenzivní a obvykle ještě horší při polykání.
 • Otoky lymfatických uzlin: Pacienti se spálou často mohou pozorovat otoky lymfatických uzlin na krku.

Spála u dětí – příznaky

I když se spála u dětí objevuje méně často než v minulosti, stále je může postihnout, zejména ve věkové skupině od 5 do 15 let.

Příznaky spály u dětí mohou zahrnovat:

 • Bolest v krku: Začíná zánětem hrdla, který může být bolestivý. Děti mohou mít červené, zanícené mandle.
 • Spála – vyrážka: Charakteristická vyrážka vypadá jako drobné červené tečky, které se podobají zarudlému písku. Postupně se šíří po těle, včetně obličeje, krku a končetin.
 • Horečka: Děti mohou mít vysokou teplotu, a to dokonce i před výskytem vyrážky. Horečka bývá často doprovázena celkovým pocitem malátnosti.
 • Bolest hlavy: Hlavními příznaky jsou také bolesti hlavy a obecný pocit nevolnosti.
 • Jazyk a ústa: Jazyk může získat charakteristický vzhled „jahodového jazyka“ – zčervenalý s bílými tečkami. Sliznice v ústech mohou být také zčervenalé. Na internetu najdete spoustu fotografií, které vyobrazují typické příznaky spály, stačí zadat klíčová slova „spála fotografie“.

Je důležité, aby rodiče byli obezřetní vůči těmto příznakům a při podezření na spálu zvážili návštěvu lékaře. Diagnóza a léčba antibiotiky jsou klíčové k minimalizaci komplikací a rychlému uzdravení dítěte. Očkování proti streptokokovým infekcím může také hrát roli v prevenci spály.

I když se spála u dětí objevuje méně často než v minulosti, stále je může postihnout.

Spála – inkubační doba a jak dlouho je spála infekční

Spála – inkubační doba, což je časový úsek od kontaktu s infikovanou osobou nebo kontaminovaným prostředím do vzniku prvních příznaků, se u spály může lišit. Obvykle je to však kolem 2 až 5 dní, přičemž většina případů vykazuje příznaky v průběhu třetího dne.

Bakterie se přenáší kapénkovou nákazou, což znamená, že může být přenášena vzduchem, když nakažená osoba kašle nebo kýchá.

Jak dlouho je spála infekční? Infekčnost, tedy schopnost nákazy na jiné osoby, začíná obvykle před vznikem prvních příznaků a trvá až do doby, kdy jsou tyto příznaky adekvátně léčeny antibiotiky.

Léčba antibiotiky nejenže pomáhá snížit trvání nemoci a závažnost příznaků, také omezuje šíření bakterií na ostatní. Bez adekvátní léčby může být infekčnost delší a komplikace mohou nastat.

Přechozená spála

Pokud není streptokoková nemoc léčena, může dojít v průběhu několika týdnů k vážnému poškození srdečního svalu, chlopní, kloubů a nervové soustavy. Pro léčbu tohoto onemocnění je obvyklým a doporučovaným lékem penicilinové antibiotikum, které se podává po dobu 10 dní.

Lékař stanovuje diagnózu na základě klinických projevů, výsledků krevních vyšetření a mikrobiologických analýz výtěru z krku. Je klíčové podchytit a léčit streptokokovou infekci včas, aby se předešlo komplikacím a minimalizovaly možné dlouhodobé následky pro pacienta.

Spála v těhotenství

Když se tato infekce vyskytne v těhotenství, může to způsobit obavy a komplikace pro těhotnou ženu i plod. V průběhu těhotenství je imunitní systém ženy obvykle trochu potlačen, aby bylo možné tolerovat plod. To však znamená, že těhotné ženy jsou náchylnější k některým infekcím, včetně streptokokových infekcí.

Nejlepší je, aby těhotná žena, která má podezření na spálu, okamžitě vyhledala lékařskou pomoc. Léčba antibiotiky je obvykle nezbytná k potlačení bakteriální infekce a prevenci komplikací. Antibiotika jsou často považována za bezpečná v těhotenství, zejména pokud jsou podávána pod dohledem lékaře.

Nebezpečí spojené se spálou v těhotenství může zahrnovat riziko přenosu infekce na plod. I když jsou případy přenosu na plod vzácné, mohou nastat vážné komplikace, jako je předčasný porod nebo infekce novorozence. Proto je důležité, aby byla spála diagnostikována a léčena co nejdříve.

Spála a spalničky

Spalničky a spála jsou dvě odlišná onemocnění, způsobená různými patogeny, ačkoli mohou mít některé společné symptomy a jsou obě považovány za infekční choroby s vyrážkou.

Spála je způsobena bakterií. Tato bakterie může způsobit široké spektrum onemocnění, včetně angíny a revmatické horečky. Příznaky spály mohou zahrnovat horečku, bolest v krku, červené skvrny na kůži.

Inkubační doba spály se obvykle pohybuje kolem 2 až 5 dní, přičemž bakterie se přenáší vzduchem a je velmi nakažlivá. Antibiotická léčba je klíčová pro snížení komplikací a šíření infekce.

Spalničky jsou způsobeny virem Morbillivirus. Inkubační doba spalniček trvá obvykle 10 až 14 dní od expozice viru. Příznaky zahrnují horečku, kašel, kýchání, sčervenání očí a charakteristickou světlou skvrnu na vnitřní straně tváře.

Výrazným příznakem je také spála vyrážka, která obvykle začíná na obličeji a postupuje dolů po těle. Spalničky jsou vysoce nakažlivé a mohou mít závažné komplikace, zejména u nedostatečně očkovaných jedinců.

Očkování je účinným způsobem prevence obou onemocnění. Moderní očkovací programy často zahrnují vakcíny proti spále a spalničkám, což přispívá k ochraně populace před těmito infekcemi a minimalizaci jejich šíření.

Je důležité, aby jednotlivci konzultovali očkování s lékařem a dodržovali očkovací harmonogramy, což pomáhá udržovat komunitní imunitu a chrání zranitelné skupiny před vážnými následky těchto chorob.

Jak dlouho je spála infekční? Inkubační doba je většinou 2 až 5 dní.

Spála – očkování

Očkování proti spále představuje klíčový krok v prevenci tohoto infekčního onemocnění. Spála očkování je běžně začleněno do očkovacího harmonogramu, který se obvykle provádí v raném dětství.

Moderní očkovací programy často zahrnují kombinované vakcíny, které chrání proti několika nemocem současně, což usnadňuje sledování a dodržování očkovacích schémat.

V případě spály je důležité podotknout, že očkování chrání jednotlivce a také přispívá k vytvoření komunitní imunity. To znamená, že pokud je dostatečný počet lidí v populaci očkován, může se snížit šíření bakterie, což chrání i ty, kteří nemohou být očkováni z důvodu zdravotních problémů nebo jiných kontraindikací.

V případech, kdy dojde k nákaze, může být průběh nemoci mnohem mírnější u očkovaných jedinců, což snižuje riziko komplikací a potenciálně i závažných následků. Očkování proti spále je tedy důležitým nástrojem ve veřejném zdraví, který pomáhá snižovat výskyt onemocnění a chránit zranitelné členy populace.

V případě spály je důležité podotknout, že očkování chrání jednotlivce a také přispívá k vytvoření komunitní imunity.

Je důležité, aby jednotlivci s podezřením na spálu komunikovali s lékařem, který může provést diagnózu a předepsat vhodnou léčbu. Také je vhodné dodržovat hygienická opatření, jako je pravidelné mytí rukou a zakrývání úst a nosu při kašlání či kýchání, aby se minimalizovala možnost šíření této infekce mezi lidmi.