Propustka k lékaři – vzor, postup

V dnešní uspěchané době se mnoho lidí potýká s dilematem, když potřebují navštívit lékaře během pracovní doby. Zdraví je však neocenitelným statkem, a tak je důležité najít správnou rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a péčí o vlastní zdraví. V následujícím článku je uvedeno, jak profesionálně řešit návštěvu lékaře v pracovní době a jak využít omluvenku do práce od lékaře.


Článek obsahuje informace o:

 • návštěvě lékaře v pracovní době
 • potvrzení od lékaře
 • vzoru propustky k lékaři
 • omluvence od lékaře do práce

Pokud je návštěva lékaře v pracovní době nevyhnutelná, je důležité požádat o potvrzení od lékaře. Omluvenka do práce (vzor) by měla obsahovat informace o návštěvě lékaře a termínu návštěvy lékaře.

Návštěva lékaře v pracovní době

Zajištění zdraví zaměstnanců je klíčovým aspektem pracovního prostředí. V České republice existují jasná práva a povinnosti týkající se návštěvy lékaře v pracovní době a získání propustky k lékaři ze strany zaměstnavatele.

Práva zaměstnanců

Podle české legislativy mají zaměstnanci právo na návštěvu lékaře i v pracovní době, pokud to nelze odkládat mimo pracovní dobu. Zaměstnavatelé jsou povinni respektovat toto právo a nesmí zaměstnance diskriminovat či trestat za využití této možnosti. Ovšem je důležité tuto péči včas oznámit svému nadřízenému a následně donést potvrzení od lékaře.

Propustka k lékaři – potvrzení o návštěvě lékaře

Pokud zaměstnanec potřebuje navštívit lékaře během pracovní doby, může být požadována propustka k lékaři. Tato propustka slouží jako potvrzení, že zaměstnanec skutečně navštívil lékaře.

To se může týkat i těhotných žen, které jdou k lékaři na kontrolu, zda těhotenství probíhá bez komplikací. Pro sledování průběhu těhotenství se využívá i těhotenská kalkulačka.

Zaměstnavatel je povinen respektovat žádost zaměstnance o propustku k lékaři a nemůže zaměstnance odmítnout v případě legitimní potřeby lékařské péče.

Postup při získávání propustky:

 • Oznámení nadřízenému: Zaměstnanec by měl co nejdříve informovat svého nadřízeného o potřebě návštěvy lékaře v pracovní době. Toto oznámení by mělo být provedeno co nejdříve a mělo by obsahovat informace o důvodu návštěvy.
 • Potvrzení od lékaře: Po návštěvě lékaře zaměstnanec obdrží potvrzení o provedeném vyšetření. Toto potvrzení slouží jako propustka k lékaři.
 • Předání propustky zaměstnavateli: Zaměstnanec by měl co nejdříve předložit potvrzení od lékaře svému nadřízenému nebo personálnímu oddělení. Zaměstnavatel má povinnost respektovat zaměstnancovo právo na návštěvu lékaře a nesmí sankcionovat zaměstnance za legitimní využití této možnosti.
 • Oprávnění k plné mzdě: Zaměstnanec, který byl odeslán na lékařské vyšetření v pracovní době, má nárok na zachování své plné mzdy. Zaměstnavatel nemůže snížit mzdu zaměstnance za dobu, kdy byl oprávněně na lékařské návštěvě.
Většina zaměstnavatelů připravuje vzor propustky k lékaři (pdf tisk), které mohou zaměstnanci získat na příslušném oddělení nebo stáhnout z interních stránek společnosti.

Propustka k lékaři – doprovod

Návštěva lékaře může být náročným zážitkem, a mnozí pacienti se chtějí při této cestě spolehnout na podporu svých blízkých a členů rodiny. V České republice existují pravidla týkající se doprovodu k lékaři, a je důležité být seznámen s platnou legislativou.

Podle českých právních norem není obecně stanoveno právo na doprovod pacienta k lékaři. Avšak existují situace, kdy je doprovod k lékaři považován za nezbytný a povolen a poté je tedy potřeba propustka k lékaři pro doprovod.

Doprovod je povolen například pro:

 • Děti a nezaopatřené osoby: Pokud je pacientem dítě nebo osoba, která není schopna se o sebe postarat, je doprovod k lékaři obvykle povolen. Rodiče nebo zákonní zástupci mohou být přítomni u lékařských prohlídek nebo zákroků (např. při punkci dutin), aby poskytli potřebnou podporu.
 • Osoby se zdravotním postižením: V případě pacientů se zdravotním postižením může být doprovod k lékaři nezbytný k poskytnutí pomoci při pohybu, komunikaci nebo porozumění informacím poskytovaným lékařem.
 • Psychická podpora: Někteří pacienti mohou mít psychické potíže a vyžadovat podporu ze strany rodiny nebo přátel. V těchto případech by měl lékař vzít v úvahu potřebu doprovodu k dosažení co nejlepšího výsledku léčby.

Propustka k lékaři (vzor)

Zákoník práce nespecifikuje konkrétní formát, který by měla mít propustka k lékaři. Většinou postačuje, když zaměstnanec informuje zaměstnavatele o své návštěvě u lékaře. V případě, že zaměstnavatel trvá na tom, aby zaměstnanec měl propustku k lékaři, může vytvořit vlastní vzor propustky k lékaři (pdf tisk).

V případě, že zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci žádný formulář „propustka k lékaři (vzor)“, lze ho snadno najít na internetu pomocí klíčových slov, jako jsou:

 • „propustka k lékaři vzor“
 • „potvrzení o návštěvě lékaře vzor“ nebo „propustka k lékaři tisk“
 • „vzor propustka k lékaři pdf tisk“
 • „omluvenka od lékaře do práce vzor“

Stačí pouze vytisknout formulář, vyplnit hlavičku a nechat si ho u lékaře podepsat.

V případě, že zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci žádný formulář „propustka k lékaři (vzor)“, lze ho snadno najít na internetu pomocí klíčových slov.

Potvrzení o návštěvě lékaře (vzor)

Zákoník práce nespecifikuje konkrétní formát ani obsah propustky k návštěvě lékaře, což umožňuje zaměstnavateli volnost v této záležitosti.

Obsah potvrzení o návštěvě lékaře (vzor) by měl zahrnovat následující informace:

 • Jméno zaměstnance
 • Datum a čas odchodu k lékaři a návratu do zaměstnání
 • Potvrzení data a času odchodu od lékaře
 • Razítko a podpis lékaře

Většina zaměstnavatelů připravuje vzor propustky k lékaři (pdf tisk), které mohou zaměstnanci získat na příslušném oddělení nebo stáhnout z interních stránek společnosti.

Existují také univerzální formuláře, které lze stáhnout vzor propustky k lékaři ve formátu PDF z internetu. Tyto formuláře lze upravit podle individuálních potřeb zaměstnavatele a následně vytisknout.

Omluvenka do práce (vzor) jsou nedílnou součástí pracovního života.

Omluvenka od lékaře do práce (vzor)

Omluvenky od lékaře do práce jsou nedílnou součástí pracovního života. Neustále se lidé snaží udržet rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a osobním životem, avšak někdy se mohou objevit neočekávané situace, které vyžadují nepřítomnost v zaměstnání.

Omluvenka do práce (vzor) by měla obsahovat důvod nepřítomnosti, ten by měl být co nejstručnější a nejpřesnější. Formální omluvenka není vhodné místo pro příliš mnoho osobních detailů.

Pokud je návštěva lékaře v pracovní době nevyhnutelná, je důležité požádat o potvrzení od lékaře.

V zájmu dobré pracovní atmosféry a péče o zdraví zaměstnanců je důležité, aby zaměstnavatelé byli informovaní a respektovali práva svých zaměstnanců v oblasti návštěvy lékaře v pracovní době.