Jaké dokumenty jsou potřeba pro kolaudaci domu?

Chystáte se na kolaudaci svého domu? Přinášíme vám přehled, jaké je potřeba doložit dokumenty pro kolaudaci domu, aby vše dopadlo na jedničku a vy se mohli brzy nastěhovat.

Co je kolaudace domu a jak se připravit?

Kolaudace je úřední povolení, které nás opravňuje k užívání stavby. Následováno je zpravidla neformální akcí a schválením nemovitosti k užívání. Dokončenou stavbu je dle zákona možno užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo po udělení kolaudačního souhlasu. Původní Stavební zákon byl zjednodušen aktem k povolení užívání stavby. Stačí tak pouze doložit příslušné dokumenty a oznámit stavebnímu úřadu alespoň 30 dní předem, že se chcete stěhovat. Pokud vám to stavební úřad do 30 dnů nezakáže písemně, není žádný problém začít bydlet.

Jaké si připravit dokumenty pro kolaudaci domu?

Při prohlídce, kterou u vás vykoná stavební úřad, je potřeba předložit celou řadu dokumentů.

 • Ohlášení stavby – stavební povolení
 • Projektovou dokumentaci
 • Geometrický plán
 • Zprávu o revizi elektrického zařízení
 • Zprávu o revizi elektrického odběrného zařízení
 • Osvědčení o provedení kusové zkoušky rozvaděče
 • Prohlášení o shodě použitých materiálů
 • Posudek stanovení objemové aktivity radonu v objektu
 • Technická zpráva o stavu komínu
 • Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201:2002
 • Zápis o předání a převzetí stavby
 • Předávací a přejímací protokol o ČOV
 • Doklad o kontrole HP
 • Certifikát výrobku na žáruvzdorné kalcium-silikátové tepelně izolační stavební prvky (izolace krbu)

Další požadavky před zkolaudováním nemovitosti

Ke zkolaudování nemovitosti nestačí pouze dokumentace, ale je potřeba, aby nemovitost splňovala vše dle norem, požadavků a předpisů. Je potřeba mít dodrženy všechny zákonem stanovené revize, bezpečnostní předpisy (požární hlásič, hasící přístroj, zábradlí u schodiště, ohnivzdorný sádrokarton, atd.) a také mít provedeno kontrolní měření hodnot radonu v domě. Je potřeba mít dokončeny stěny, podlahu, funkční koupelnu a kuchyni a alespoň jeden obytný pokoj.

Závěrečná prohlídka a schválení kolaudace

Při závěrečné kontrolní prohlídce ze strany stavebního úřadu kontroluje, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavby a byla dodržena projektová dokumentace, také to, zda jsou dodrženy požadavky na výstavbu a stavba neohrožuje zdraví lidí a zvířat, bezpečnost či životní prostředí. V případě, že úřad nenajde žádnou chybu,vydá vám do 15 dní povolení k užívání stavby. V případě nedostatků jsou uvedeny do protokolu s termínem jejich dokončení.

V případě, že potřebujete rychlé povolení k užívání stavby kvůli čerpání úvěru, je možné si požádat o časově omezené povolení k užívání stavby.

Stavbu lze používat pouze za účelem, za kterým byla zanesena do příslušné dokumentace a následně zkolaudována, pokud tedy bude například z ateliéru prostor k bydlení, je potřeba tuto změnu nahlásit na stavebním úřadu a dojde na rekolaudaci. Potřebujete mimo jiné vyjádření hasičů, hygienika, v některých případech proběhne ústní jednání. Vydání rozhodnutí je pak stanoveno na 30 dnů.