Koloidní stříbro – co to je, účinky, použití

Koloidní stříbro

V posledních letech se zvýšil zájem o alternativní léčebné prostředky a přírodní doplňky stravy. Jedním z takových prostředků, který si získal značnou pozornost, je koloidní stříbro.


Tento článek se zabývá koloidním stříbrem, konkrétně:

  • co je přesně koloidní stříbro
  • jaké má koloidní stříbro účinky koloidního stříbra
  • za jak dlouho zabere koloidní stříbro na rány
  • koloidním stříbrem ve spreji
  • použitím koloidního stříbra vnitřně (diskuze o koloidním stříbru, zkušenosti)
  • jaký mají na koloidní stříbro názor lékaři

Někteří mohou koloidní stříbro odmítat jako babskou povídačku nebo pomíjivý zdravotní výstřelek. Koloidní stříbro má však bohatou historii a stále více vědeckých důkazů, které potvrzují jeho četné potenciální zdravotní účinky.

Koloidní stříbro – co to přesně je?

Co přesně je koloidní stříbro? Jedná se o roztok složený z drobných částic stříbra suspendovaných v kapalině, obvykle v čištěné vodě.

Částice stříbra jsou tak malé, že je pouhým okem nelze vidět, a dodávají kapalině nápadný a téměř éterický vzhled. Předpokládá se, že právě tato suspenze částic stříbra je klíčem k jeho potenciálním léčebným vlastnostem.

Koloidní stříbro – použití

Vědci a lékaři v 19. století rozpoznali účinnost stříbra proti škodlivým patogenům. Nebylo neobvyklé, že lékaři koloidní stříbro používali v boji proti infekcím, a to jak vnitřně, tak i zevně.

Ve 20. století došlo k poklesu používání koloidního stříbra v důsledku nástupu antibiotik a všeobecného přechodu k léčbě na bázi léčiv. V posledních letech však došlo k oživení zájmu o přírodní prostředky a zkoumání alternativ ke konvenční medicíně. Koloidní stříbro se tak opět dostalo do centra pozornosti.

Jedním z hlavních důvodů tohoto obnoveného zájmu jsou antimikrobiální vlastnosti stříbra. Studie prokázaly, že koloidní stříbro má potenciál bojovat proti široké škále patogenů, včetně bakterií, virů a plísní.

To z něj činí slibnou možnost léčby různých infekcí, jako je zánět dutin, infekce ran, infekce močových cest, a dokonce i onemocnění, jako je nachlazení a chřipka. Je dobré vědět i o dalších způsobech, jak srazit teplotu a kdy je při zánětu dutin nutná punkce dutin.

Koloidní stříbro může mít protizánětlivé účinky.

Koloidní stříbro – účinky

Kromě toho bylo zjištěno, že má koloidní stříbro účinky proti onemocněním (antimykotické účinky), jako je atletická noha a kandidóza. Nanočástice stříbra vykazují jedinečný způsob účinku, kdy narušují buněčnou membránu nebo enzymy těchto patogenů a znemožňují jim tak přežít nebo se množit.

Koloidní stříbro se zkoumá pro své potenciální protizánětlivé vlastnosti. Výzkum naznačil, že nanočástice stříbra mohou pomoci modulovat imunitní reakci a zmírnit zánět, a tím potenciálně zmírnit příznaky zánětlivých onemocnění, jako je revmatoidní artritida a ekzémy. Pomoci mohou i např. k ošetření štípanců od blech.

Je důležité si uvědomit, že doplňky stravy s koloidním stříbrem je třeba užívat uvážlivě a po konzultaci se zdravotníkem. Nadměrné užívání, nesprávné dávkování nebo používání nekvalitních výrobků může vést k argyrii, stavu, kdy se kůže dočasně nebo trvale zbarví do modro-šeda v důsledku usazování stříbra.

Zodpovědné používání, dodržování doporučených pokynů a vysoce kvalitní výrobky mají zásadní význam pro minimalizaci rizik.

Benu – stříbro

Koloidní stříbro je možné sehnat ve většině lékáren, včetně lékáren Benu. Stříbro se prodává v lahvičkách nebo ve spreji a cenově se pohybuje od 200 do 400 korun.

Koloidní stříbro na rány – stříbro ve spreji

Pokud jde o léčbu ran, získalo využití koloidního stříbra na rány pověst potenciálního antimikrobiálního prostředku. Předpokládá se, že drobné částice stříbra mají schopnost potlačovat růst bakterií, plísní a virů, což může pomoci předcházet infekcím u drobných řezných ran, popálenin nebo škrábanců.

Mnoho lidí používá koloidní stříbro ve spreji lokálně, a to tak, že jej aplikuje přímo na postižené místo nebo jej přidává do obvazů na rány. Navzdory neoficiálním důkazům, které podporují jeho přínos, bylo provedeno jen málo vědeckých studií, které by určily jeho účinnost při hojení ran. Jeho obliba v tomto ohledu však přetrvává díky pozitivním zkušenostem, které uživatelé uvádějí.

Koloidní stříbro – sprej

Vnější podání koloidního stříbra – sprejem – je další oblíbenou formou tohoto přípravku. Mnoho lidí používá koloidní stříbro na rány (lokálně), k ošetření ran, popálenin nebo jako ústní sprej ke zmírnění bolestí v krku nebo zlepšení zdraví ústní dutiny.

Předpokládá se, že ionty stříbra mají antimikrobiální vlastnosti, a proto se koloidní stříbro (sprej) používá k boji proti bakteriím na kůži nebo v ústech. Znovu je nezbytné zdůraznit, že nadměrné nebo dlouhodobé používání koloidního stříbra ve spreji může vést ke zbarvení kůže do modro-šeda.

Koloid je stav, kdy je jedna chemická látka rozptýlená v jiné.

Koloidní stříbro vnitřně

Kromě vnější aplikace lze přijímat i koloidní stříbro vnitřně, obvykle perorální nebo intravenózní aplikací (nitrožilně). Opět platí, že před zařazením jakýchkoli nových doplňků stravy, včetně koloidního stříbra, je nezbytné poradit se s odborníkem.

Ačkoli některé studie naznačují potenciální přínosy týkající se bakteriálních a virových infekcí, je důležité vzít v úvahu možné nežádoucí účinky a nedostatek vědecké shody ohledně jeho účinnosti.

Koloidní stříbro vnitřně – diskuze

U podání koloidního stříbra vnitřně diskuze převládá především na kontroverzní úrovni. Někteří tvrdí, že požití koloidního stříbra může posílit imunitní systém a zlepšit celkový zdravotní stav.

Nelze však přehlížet potenciální rizika spojená s vnitřním užíváním, především zmíněné zbarvení kůže do modro-šeda.

Za jak dlouho zabere koloidní stříbro – zkušenosti

Pokud jde o otázku, za jak dlouho zabere koloidní stříbro, neexistuje jednoznačná odpověď. Časový rámec případných přínosů by závisel na konkrétním stavu, který se řeší, na celkovém zdravotním stavu jedince a na koncentraci a kvalitě použitého koloidního stříbra.

Ačkoli někteří uživatelé hlásí u koloidního stříbra zkušenosti pozitivní, jedná se často o neoficiální informace, které by neměly nahrazovat odborné lékařské poradenství nebo léčbu.

Alergie na stříbro

Existují názory, že časté užívání koloidního stříbra je bezpečné. Mohou se však objevit nežádoucí vedlejší účinky, zejména při vysokých koncentracích nebo dlouhodobém užívání.

U někoho se může vyvinout alergie na stříbro, která se projeví svěděním těla, vyrážkou nebo dýchacími potížemi po expozici. Je nutné si být těchto potenciálních rizik, jako je alergie na stříbro, vědom, zejména u osob s již existujícími zdravotními potížemi nebo oslabeným imunitním systémem.

Koloidní stříbro – názory lékařů

Tradiční medicína se k alternativním prostředkům staví opatrně, protože často chybí vědecké důkazy, které by jejich tvrzení podpořily. Mnoho lékařů zůstává skeptických k předepisování nebo doporučování koloidního stříbra kvůli absenci dlouhodobých studií nebo standardizovaných pokynů pro dávkování.

Co se týče koloidního stříbra, názory lékařů argumentují tím, že v současné době jsou k dispozici osvědčené léčebné prostředky, jako jsou antibiotika nebo antiseptika, které mají prokázanou účinnost.

Někteří lékaři sice mohou podporovat používání alternativních léčebných postupů, většina z nich však vyžaduje konkrétní vědecké důkazy, než začne uvažovat o jejich přijetí. Mezi ověřené alternativní léčby patří např. tradiční čínská medicína.

Názory odborníků na koloidní stříbro se liší.

Závěrem lze říci, že koloidní stříbro zůstává kontroverzním alternativním prostředkem, zejména při hojení ran a vnitřním použití. Zatímco jeho antimikrobiální vlastnosti a neoficiální důkazy o účinnosti při ošetřování ran jsou zajímavé, vědecký výzkum je omezený.

Při zvažování nasazení koloidního stříbra (použití vnitřní i vnější) je třeba vzít v úvahu možná rizika spojená s dlouhodobým nebo nadměrným užíváním. Stejně jako v případě jakékoli jiné alternativní léčby je před zařazením koloidního stříbra do svého zdravotního režimu nezbytné požádat o radu kvalifikovaného zdravotníka.