Deprese – příznaky, antidepresiva, jak ji poznat

Deprese jsou psychické problémy, které postihují miliony lidí po celém světě. Přestože jsou často nepochopeny a spojeny se společenským stigma, je důležité diskutovat o této realitě a podporovat ty, kteří s nimi bojují. Tento článek se zaměří na porozumění deprese, jak ji rozpoznat, jak poskytnout podporu a jak najít cestu k obnově.


Obsah článku:

 • Příznaky deprese
 • Jak poznat deprese
 • Fyzické projevy deprese
 • Jak se zbavit deprese a úzkosti
 • Antidepresiva
 • Deprese v těhotenství
 • Deprese u dětí
 • Úzkostně depresivní porucha

Deprese je duševní porucha, která ovlivňuje náladu, myšlení a chování postižené osoby.

Příznaky deprese

Příznaky deprese mohou být různorodé a projevovat se ve fyzické, emocionální i behaviorální rovině. Je důležité si uvědomit, že projevy deprese se mohou lišit mezi jednotlivými lidmi a mohou se také měnit v průběhu času.

Následující jsou běžné příznaky deprese, které by neměly být ignorovány:

 • dlouhodobý smutek
 • psychické problémy
 • ztráta zájmu o běžné aktivity
 • problémy se spánkem
 • únava
 • nízká sebeúcta
 • problémy s koncentrací
 • náhlá zimnice bez teploty

Jak poznat deprese?

Rozpoznání deprese může být obtížné, protože příznaky deprese mohou být různorodé a lišit se mezi jednotlivými lidmi.

Důležité je věnovat pozornost dlouhodobým a závažným změnám v náladě a chování, které ovlivňují každodenní život postižené osoby.

Fyzické projevy deprese

Deprese je složitý psychický stav, který může mít výrazné fyzické projevy. Tyto projevy mohou ovlivnit celkovou pohodu a funkčnost jedince.

Je důležité si být vědom toho, že deprese není pouze emocionální záležitostí, může se také projevovat různými způsoby fyzicky:

 • Únava a vyčerpání: Jedním z hlavních fyzických projevů deprese je chronická únava a vyčerpání. I přes dostatek spánku může jedinec pociťovat neustálou únavu, která může ztěžovat běžné denní činnosti.
 • Problémy se spánkem: Deprese může ovlivnit kvalitu spánku. Některé osoby trpící depresí mohou mít potíže s usínáním, zatímco jiní mohou zažívat nadměrný spánek nebo problémy s probouzením uprostřed noci.
 • Změny v hmotnosti a chuti k jídlu: Někteří lidé s depresí mohou zaznamenat změny ve své hmotnosti a chuti k jídlu. Někteří mohou ztrácet zájem o jídlo a zhubnout, zatímco jiní se mohou utápět v jídle a přibrat na váze.
 • Bolesti a nevolnost: Fyzické bolesti, jako jsou bolesti hlavy, bolesti svalů nebo nevolnost, mohou být dalšími projevy deprese. Tyto příznaky deprese mohou být spojeny s napětím a stresem. Samotný stres může způsobit např. tik v oku, bolest zad v kříži a další zdravotní problémy.
 • Problémy s koncentrací a pamětí: Postižení jedinci mohou mít problémy s plněním běžných úkolů a udržováním pozornosti.
 • Fyzické bolesti bez zřejmé příčiny: Lidé trpící depresí mohou zažívat různé fyzické bolesti, jako jsou bolesti zad, bolesti břicha nebo bolesti kloubů, i když neexistuje žádný fyzický základ pro tyto obtíže.
 • Změny v pohybové aktivitě: Některé formy deprese mohou ovlivnit pohybovou aktivitu jedince. Někteří lidé mohou pociťovat zpomalenost pohybu a celkovou apatii, zatímco jiní se mohou projevovat neklidem a nepokojem.

Fyzické projevy deprese mohou být rozmanité a liší se mezi jednotlivými jedinci. Je důležité si být vědom toho, že deprese je vážné onemocnění, které může ovlivnit psychický, i fyzický stav postižené osoby.

Deprese bývá častou příčinou insomnie. Insomnie co to je, její příznaky, léčba a další můžou být přínosné informace. Naopak příčinou samotné deprese může být mnoho, včetně rozchodu nebo rozvodu. Obzvlášť náročný může být rozchod s psychopatem.

Deprese je složitý psychický stav, který může mít výrazné fyzické projevy.

Jak se zbavit deprese a úzkosti (jak se vyléčit z deprese)?

Je důležité zdůraznit, že léčba deprese a úzkosti může být komplexní a individuální proces. Pokud se s vážnými příznaky člověk potýká, je nejlepší konzultovat s profesionálem, jako je psycholog nebo psychiatr, jak se zbavit deprese.

Nicméně existuje několik obecných strategií, které mohou pomoci v boji proti depresi a úzkosti:

 • Hledání profesionální pomoci: Psychoterapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie (CBT), může být účinná cesta, jak se vyléčit z deprese. Psychiatr může předepsat léky, pokud je to považováno za nezbytné.
 • Zdravý životní styl: Zdravý jídelníček a pravidelná fyzická aktivita může zlepšit náladu a snížit úzkost. Dostatečný spánek je také klíčový pro celkové duševní a fyzické zdraví.
 • Relaxace a meditace: Pravidelná relaxace a meditace mohou snížit úzkost a zlepšit celkový stav mysli. Techniky jako hluboké dýchání nebo postupná relaxace svalů mohou pomoci uvolnit napětí.
 • Sociální podpora: Hovoření s přáteli nebo rodinou o pocitech. Otevřená komunikace může přinést psychickou úlevu. Případně lze zvážit zapojení se do skupinové terapie nebo podpůrných skupin.
 • Postavení se výzvám a nastavení realistických cílů: Rozložení svých úkolů na menší, snáze dosažitelné kroky. Postupné úspěchy mohou posílit pocit kontroly nad situací.
 • Vyhnutí alkoholu a drogám: Alkohol a některé látky mohou dočasně zmírnit symptomy, mohou také zhoršit stav nebo způsobit závislost.
 • Učení se zvládat stres: Techniky pro zvládání stresu, jako je časový management a plánování, mohou pomoci snížit tlak a zabránit zhoršení deprese a úzkosti.

Antidepresiva na předpis

Antidepresiva na předpis jsou léky vyžadující lékařský předpis, a jsou určena pro léčbu depresivních poruch a jiných psychických obtíží. Tyto látky ovlivňují chemické procesy v mozku, což vede ke stabilizaci nálady a zlepšení celkového duševního stavu pacienta.

Je nezbytné užívat antidepresiva na předpis pod odborným dohledem lékaře, který může přizpůsobit dávkování a sledovat možné vedlejší účinky. Některá antidepresiva a léky na úzkost mohou mít jako vedlejší účinek častější chození na malou.

Antidepresiva bez předpisu

Existuje také široká škála antidepresiv, která jsou dostupná bez lékařského předpisu. Většina z nich obsahuje bylinné složky a aminokyseliny, které mají pozitivní vliv na náladu a duševní stabilitu.

Tyto přípravky jsou obvykle určeny pro lidi, kteří trpí mírnými formami stresu nebo úzkosti. Nicméně, je důležité si být vědom toho, že i přes dostupnost antidepresiv bez předpisu, konzultace s lékařem může být užitečná, zejména pokud jsou obtíže závažnější.

Nejúčinnější přírodní antidepresiva

Pokud se chce člověk vyhnout nutnosti užívání antidepresiv na předpis, může se obrátit k přírodě, která nabízí efektivní prostředky pro zvládání stresu. Je to přírodní cesta, jak se zbavit deprese a úzkosti. Naši předci již znaly příznivé účinky některých bylin pro uvolnění a celkový pocit úlevy.

Nejúčinnější přírodní antidepresiva:

 • kozlík
 • chmel
 • meduňka
 • levandule
 • mučenka
 • třezalka

I když se v tradiční přírodní léčbě méně často hovoří o pozitivních účincích konopí, zejména kanabinoidů, jako jsou CBD, CBN, CBG a THC, ty mohou také poskytovat podporu duševní pohody.

Při používání extraktů z těchto bylin a přípravků je však důležité respektovat zásady kontraindikace a vyvarovat se jejich kombinace s jinými látkami ovlivňujícími psychiku, alkoholem nebo dalšími neuroaktivními látkami.

Deprese v těhotenství

Deprese v těhotenství může být způsobena různými faktory, včetně hormonálních změn, stresu, genetických predispozic a sociálních tlaků. Některé ženy jsou náchylnější kvůli osobním nebo rodinným faktorům.

Deprese může mít fyzické a psychické dopady na matku, včetně problémů se spaním, únavou, změnami nálady a sníženého zájmu o těhotenství. To může ovlivnit i prenatální vývoj dítěte.

Deprese u dětí – psychické problémy u dětí

Deprese u dětí může být způsobena genetickými faktory, traumatickými zážitky, rodinným prostředím nebo biologickými nerovnováhami v mozku. Důležitým aspektem je také pozorování depresivního chování u rodičů.

Jak poznat deprese u dětí? Deprese u dětí se může projevovat změnami v chování, jako jsou:

 • psychické problémy
 • problémy se spánkem
 • ztráta zájmu o běžné aktivity
 • nízká sebedůvěra
 • obtíže ve vztazích s vrstevníky

Neléčená deprese u dětí může mít dlouhodobé dopady na duševní zdraví, vzdělání a sociální adaptaci. Může přispívat k riziku projevů dalších psychických poruch v dospělosti.

Neléčená deprese u dětí může mít dlouhodobé dopady na duševní zdraví, vzdělání a sociální adaptaci. Může přispívat k riziku projevů dalších psychických poruch v dospělosti.

Úzkostně depresivní porucha

Úzkostně-depresivní porucha je termín, který někdy odkazuje na komplexní poruchu, kde se projevují symptomy jak úzkosti, tak deprese. Tato kombinace symptomů může být výzvou pro diagnostiku a léčbu, protože pacienti mohou mít jak znaky úzkosti, tak i deprese současně nebo v průběhu času.

Někdy je toto označení používáno i pro stav, který je formálně diagnostikován jako „kombinovaná úzkostná a depresivní porucha“ (CADD nebo MADD v angličtině – Combined Anxiety and Depressive Disorder).

To je diagnostická kategorie, která byla zahrnuta do mezinárodní klasifikace nemocí a obsahuje pacienty, kteří splňují kritéria pro obě úzkostnou a depresivní poruchu, nedosahují však plných diagnostických kritérií ani pro jednu z nich.

Léčba úzkostně-depresivní poruchy může zahrnovat kombinaci farmakoterapie (léčba léky) a psychoterapie (např. kognitivně-behaviorální terapie). Důležitým prvkem je také podpora a porozumění ze strany rodiny a blízkých osob. Každý případ může být individuální, a proto je důležité konzultovat s kvalifikovaným odborníkem na duševní zdraví pro přesnou diagnostiku a plán léčby.

Psychoterapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie, může být účinná cesta, jak se zbavit deprese a úzkosti.

Deprese je realitou, která se nesmí ignorovat. Diskuse, porozumění a podpora jsou klíčové prvky v boji proti této psychické poruše. Každý jedinec může hrát roli ve vytváření prostředí, které umožňuje otevřenou a bezpečnou konverzaci o duševním zdraví. Vědomí, empatie a pomocná ruka mohou být světlem v temné chvíli pro ty, kteří bojují s depresí.