Dětský domeček na stromě – jak ho postavit a otestovat

Stromový domeček představuje sen mnoha dětí, místo, kde se mohou skrývat, snít a prozkoumávat svět z jiné perspektivy. Postavení tohoto vysněného útočiště pro děti může být jak zábavným rodinným projektem, tak i příležitostí k vytvoření nezapomenutelných vzpomínek a podnětného prostředí pro hravou fantazii. Jak takový dům postavit a jak ho následně otestovat, aby byl bezpečný a zábavný pro hravé dobrodružství?

Důležitým krokem pro stavbu bunkru na stromě pro děti je vhodný výběr stromu, na který domeček umístíte. Strom musí mít vhodnou strukturu a být zdravý. Vhodné jsou buk, dub, jedle nebo javor. Ideálním základem pro domeček na stromě bude strom se silnými větvemi a hlubokými kořeny.

Obsah článku

Základní pravidla při stavbě domečku pro děti

Jaká je důležitost nosných trámů?

Čím jsou domečky na stromě zajímavé?

Strom by neměl být nakažen parazity. Je vhodné se poradit s odborníkem. Dalším důležitým krokem je zjistit si, zda nepotřebujete povolení ke stavbě domečku na stromě. Řešením je obrátit se na příslušný městský úřad s dotazem, zda neexistují předpisy, které by vám stavbu domku zakázaly.

Běžný domeček na stromě pro děti, nebo přímo tajný bunkr na stromě pro děti, se staví v korunách stromů, má podlahu, která funguje jako nosný trám, a žebřík, po kterém se děti vyšplhají nahoru. Lze vybrat různé typy dřeva, domeček by měl být robustní.

Zahradní bunkr na stromě pro děti je skvělou megahračkou pro děti, které mají rády pobyt na čerstvém vzduchu. Jak tedy na stavbu domečku pro děti?

Jak na stavbu domečku pro děti?

Po výběru vhodného stromu zvolte, jaký typ bunkru na stromě pro děti postavíte. Pro standardní domek o rozměrech 3×3 metry musí mít strom průměr kmene alespoň 30 cm. Pečlivě vyměřte základnu pro domeček a vyznačte ji výřezy.

Dalším bodem je vytvoření opory pro domek na stromě. Strom se bude pohybovat ve větru, připevněte domeček tak, aby jej pohyby stromu nepoškodily. Můžete ho přišroubovat tak, že se nosné plošiny přišroubují rovnou ke stromu, nebo zvolíte šetrnější variantu a domeček připevníte pomocí lan a provazů.

Dbejte především na bezpečnost dětí, snižte riziko pádu a dodržujte tyto pokyny:

  • Nestavte domeček na stromě pro děti příliš vysoko nad zemí – plošina by neměla být výše než 1,5 až 2,5 m nad zemí.
  • Okolo plošiny postavte zábradlí nebo ochranné hrazení s výškou do 90 cm a se sloupky v rozmezí 10 až 15 cm.
  • Na zem pod strom dejte měkkou podložku – třeba měkkou drť.

V případě potřeby je možné poblíž stromu zapustit do země nosné sloupky, které nejsou přišroubovány ke stromu, tudíž jej nijak neznehodnotí. Domek na stromě postavte kolem větví tak, aby nepřekážely.

Nepodceňovat nosné trámy

Změřte si vzdálenost mezi jednotlivými upevňovacími otvory po obou stranách větví stromu a vyznačte vzdálenost na dvou nosných trámech. Ujistěte se, že tato vzdálenost je stejná na pravých i levých stranách nosných rámů. Nakreslete 5 cm čáru doleva a doprava (celková délka 10 cm) a označte konce této čáry. Totéž proveďte na druhém konci trámu.

Vyvrtejte 12mm otvory na obou stranách označených konců čáry, kterou jste nakreslili. Potom si nejlépe kmitací pilou vyřízněte mezi oběma vyvrtanými otvory štěrbinu o šířce 12 mm.

Připevněte ke stromu do vyznačené výšky dva nosné trámy pomocí čtyř vrutů s hranatou hlavou (vrutů do dřeva se šestihrannou hlavou) o velikosti 12 mm a délce 200 mm. Mezi vruty a nosný trám vložte podložky.

Opakujte tento postup s druhým nosným trámem na opačné straně kmenu stromu. Ujistěte se, že oba nosné kmeny jsou ve stejné výšce a navzájem souběžné.

Dále namontujte souběžně příčné trámy se stejnými rozestupy. Připevněte je do dřevotřískových desek, následně k jejich koncům připevněte další dva trámy. Plošinu připevněte pomocí nosných konzol k příčným trámům.

Nestabilní plošinu zpevněte dalšími nosnými trámy, připevněte nosné trámy k vnitřní straně plošiny. Opět použijte dvě nosné konzoly.

Vytvořte vodotěsnou střechu. Nainstalujte prkna na podlahu, v případě potřeby vyřízněte otvory pro větve. Vyrobte ohrazení a nakonec postavte pevné schody nebo žebřík, díky tomu může být domeček na stromě pro děti hotov.

Jak postavit dům na stromě – tipy na stavbu

Jaké jsou tři tipy, jak postavit dům na stromě bezpečně a přesto designově?

1) Bezpečnost jako prvořadá priorita

Při stavbě domu na stromě je nejdůležitější zajistit bezpečnost dětí. Zvolte stabilní a zdravý strom, který je vhodný pro stavbu. Pečlivě zkontrolujte každý krok stavby a používejte pevné materiály, aby se předešlo nehodám. Nezapomeňte na zábrany a bezpečnostní prvky, které zabrání pádu.

2) Jednoduchý a přizpůsobitelný design

Snažte se vytvořit jednoduchý design, který bude přístupný dětem a jejich schopnostem. Domeček by měl být snadno přístupný a zároveň dostatečně prostorný pro jejich hraní. Zvažte možnost přidání skluzavky, visutého mostu nebo jiných herních prvků, které zvýší zábavu.

3) Zapojení dětí do procesu

Zapojte děti do procesu stavby, pokud je to možné. Pomocí jednoduchých úkolů, jako je například sbírání větviček nebo malování, se děti budou cítit jako součást vytváření jejich vlastního domečku na stromě. To posílí jejich pocit vlastnictví a také podpoří jejich kreativitu a spolupráci.

Dětský dům na stromě – zajímavosti

Proč jsou vlastně dětské domy na stromě tak zajímavé a dětmi oblíbené?

  • Stromové domečky ve světě pohádek

Mnoho pohádek a dětských příběhů obsahuje scény s domky na stromě, které poskytují úkryt různým postavičkám. Děti se mohou inspirovat příběhy jako „Pan Náčelník Másláčkovo stromové obydlí“ nebo „Kniha džunglí“ a vytvořit si vlastní příběhy o domečcích na stromě.

  • Zážitkové parky s domky na stromě

V některých zemích existují zážitkové parky, které nabízejí dětem možnost prozkoumat různé dětské domy na stromě. Tyto parky často obsahují různé druhy konstrukcí, visuté mosty a lanové dráhy, které představují vzrušující dobrodružství pro malé dobrodruhy.

  • Kreativní hra s domečky na stromě

Postavení modelového domečku na stromě může být skvělou kreativní aktivitou pro děti. Pomocí různých materiálů, jako jsou větvičky, papír, lepidlo a malé figurky, mohou děti vytvořit své vlastní domečky na stromě a při tom si užívat fantazii a kreativitu.

První v den domečku na stromě

Domeček na stromě by měl bez komplikací udržet i dospělého. Než pustíte do domečku děti, určitě udělejte zatěžkávací zkoušku. Do prostoru domečku můžete umístit například těžké pytle a nechat je v něm přes noc. Čím pečlivěji domeček otestujete, tím klidnější budete.

Zahradní domeček může být skvělá zábava pro jednotlivce a také skvělá zábavná hra pro kolektiv, kdy si může skupinka dětí pohrát a navíc být na čerstvém vzduchu.