Jak postavit dětem vysněný domeček na stromě?

Touží vaše děti po domečku na stromě? Rozhodně jim v tom nebraňte. Díky domečku v korunách stromů si procvičí svou obratnost a vypěstují si lásku k přírodě.

Než se pustíte do stavby

Důležitým krokem je vhodný výběr stromu, na který domeček umístíte. Strom musí mít vhodnou strukturu a být zdravý. Vhodné jsou buk, dub, jedle nebo javor. Ideálním základem pro domeček na stromě bude strom se silnými větvemi a hlubokými kořeny. Strom by neměl být nakažen parazity. Je vhodné se poradit s odborníkem. Dalším důležitým krokem je zjistit si, zda nepotřebujete povolení ke stavbě domečku na stromě. Řešením je obrátit se na příslušný městský úřad s dotazem, zda neexistují předpisy, které by vám stavbu domku zakázaly.

Běžný domeček se staví v korunách stromů, má podlahu, která funguje jako nosný trám, a žebřík, po kterém se děti vyšplhají nahoru. Lze vybrat různé typy dřeva, domeček by měl být robustní.

Jak na stavbu domečku pro děti?

Po výběru vhodného stromu zvolte, jaký typ domku postavíte. Pro standardní domek o rozměrech 3×3 metry musí mít strom průměr kmene alespoň 30 cm. Pečlivě vyměřte základnu pro domeček a vyznačte ji výřezy.

Dalším bodem je vytvoření opory pro domek na stromě. Strom se bude pohybovat ve větru, připevněte domeček tak, aby jej pohyby stromu nepoškodily. Můžete ho přišroubovat tak, že se nosné plošiny přišroubují rovnou ke stromu, nebo zvolíte šetrnější variantu a domeček připevníte pomocí lan a provazů. Případně je možné poblíž stromu zapustit do země nosné sloupky, které nejsou přišroubovány ke stromu, tudíž jej nijak neznehodnotí. Domek na stromě postavte kolem větví tak, aby nepřekážely.

Dbejte především na bezpečnost dětí, snižte riziko pádu a dodržujte tyto pokyny:

  • Nestavte domeček příliš vysoko nad zemí – plošina by neměla být výše než 1,5 až 2,5 m nad zemí.
  • Okolo plošiny postavte zábradlí nebo ochranné hrazení s výškou do 90 cm a se sloupky v rozmezí 10 až 15 cm.
  • Na zem pod strom dejte měkkou podložku – třeba měkkou drť.

Nosné trámy nepodceňujte

Změřte si vzdálenost mezi jednotlivými upevňovacími otvory po obou stranách větví stromu a vyznačte vzdálenost na dvou nosných trámech. Ujistěte se, že tato vzdálenost je stejná na pravých i levých stranách nosných rámů. Nakreslete 5 cm čáru doleva a doprava (celková délka 10 cm) a označte konce této čáry. Totéž proveďte na druhém konci trámu.

Vyvrtejte 12mm otvory na obou stranách označených konců čáry, kterou jste nakreslili. Potom si nejlépe kmitací pilou vyřízněte mezi oběma vyvrtanými otvory štěrbinu o šířce 12 mm. Připevněte ke stromu do vyznačené výšky dva nosné trámy pomocí čtyř vrutů s hranatou hlavou (vrutů do dřeva se šestihrannou hlavou) o velikosti 12 mm a délce 200 mm. Mezi vruty a nosný trám vložte podložky. Opakujte tento postup s druhým nosným trámem na opačné straně kmenu stromu. Ujistěte se, že oba nosné kmeny jsou ve stejné výšce a navzájem souběžné.

Dále namontujte souběžně příčné trámy se stejnými rozestupy. Připevněte je do dřevotřískových desek, následně k jejich koncům připevněte další dva trámy. Plošinu připevněte pomocí nosných konzol k příčným trámům. Nestabilní plošinu zpevněte dalšími nosnými trámy, připevněte nosné trámy k vnitřní straně plošiny. Opět použijte dvě nosné konzoly.

Vytvořte vodotěsnou střechu. Nainstalujte prkna na podlahu, v případě potřeby vyřízněte otvory pro větve. Vyrobte ohrazení a nakonec postavte pevné schody nebo žebřík.

První v den domečku na stromě

Domeček na stromě by měl bez komplikací udržet i dospělého. Než pustíte do domečku děti, určitě udělejte zatěžkávací zkoušku. Do prostoru domečku můžete umístit například těžké pytle a nechat je v něm přes noc. Čím pečlivěji domeček otestujete, tím klidnější budete.