Trombóza – co to je, příčiny, léčba, kde vzniká trombóza

Trombóza je onemocnění spojené s tvorbou krevních sraženin, známých též jako tromby, v krevním řečišti. Tyto tromby mohou blokovat krevní cévy a způsobit vážné komplikace, jako jsou mrtvice nebo srdeční infarkt.

Obsah článku:

 • co je trombóza
 • jak se projevuje trombóza
 • prevence trombózy
 • formy trombózy (trombóza tepen, trombóza žil, trombóza v ruce, v noze)

Co je trombóza?

Zánět žil, trombóza v noze, trombóza v ruce, trombóza v lýtku je stav, při kterém dochází k tvorbě krevní sraženiny (trombu) v krevním řečišti. Tato sraženina může mít různé velikosti a tvar, a její vznik je obvykle reakcí na nějaké poškození cévní stěny nebo změny ve srážlivosti krve.

Trombóza může postihovat jak tepny, tak žíly, a má různé klinické projevy a komplikace v závislosti na místě a velikosti sraženiny.

Existují dvě hlavní formy trombózy:

 • Trombóza tepen (arteriální trombóza): V této situaci vzniká sraženina v tepně, což může vést k narušení normálního krevního toku do orgánů. To může způsobit například srdeční infarkt, mrtvici nebo jiné vážné problémy.
 • Trombóza žil (venózní/žilní trombóza): Zde se trombus tvoří v žilách, obvykle v hlubokých žilách dolních končetin. Jedním z typů žilní trombózy je tzv. hluboká žilní trombóza – zánět žil – trombóza v noze (HŽT), která může mít závažné následky, včetně plicní embolie, kdy se sraženina uvolní a dostane se do plicního oběhu.

Příčiny trombózy:

 • Krevní sraženina: Tromboza vzniká většinou v důsledku krevní sraženiny, která se může vytvořit v tepnách nebo žilách. Různé faktory mohou přispět k vzniku sraženiny, včetně genetických predispozic, obezity, kouření a hormonálních změn.
 • Poškození cév: Poranění nebo poškození stěn cév může aktivovat proces krevní srážlivosti a vést k tvorbě trombů. Poranění cév může vzniknout v důsledku chirurgických zákroků, úrazů nebo zánětů.
 • Genetické faktory: Některé genetické faktory mohou zvyšovat náchylnost k trombóze. Jedná se například o mutace genů ovlivňujících srážlivost krve.
Obrázky (trombóza), které vizualizují trombózu, mohou být užitečným nástrojem pro lékařskou edukaci a osvětu o této závažné cévní poruše.

Jak se projevuje trombóza – příznaky

Jak se projevuje trombóza? Symptomy trombózy se mohou lišit v závislosti na lokalizaci krevní sraženiny.

Některé společné příznaky trombózy zahrnují:

 • Bolest nebo otoky v postižené oblasti: Trombóza může způsobit bolest nebo otok v oblasti postižené krevní sraženinou, zejména v dolních končetinách.
 • Změny v barvě kůže: Kůže nad postiženou oblastí může být červená nebo modrá, což naznačuje problémy s průtokem krve.
 • Teplotní rozdíly: Postižená oblast může být teplejší nebo chladnější než okolní tkáň.
 • Únava a dušnost: Trombóza v plicích (plicní embolie) může způsobit únavu a dušnost.

Příznaky – trombóza v noze či trombóza v lýtku

Zánět žil, trombóza v noze je stav, při kterém dochází k tvorbě krevní sraženiny v žilách této končetiny. Tato situace může mít vážné následky, a proto je důležité být obezřetný ohledně příznaků, které mohou naznačovat možnou trombózu v lýtku.

Níže je uvedeno několik častých příznaků trombózy v noze, které by měly být brány v úvahu:

 • Bolest a citlivost: Často se v oblasti postižené nohy objevuje bolest nebo necitlivost. Tato bolest může být pociťována jako tlak, tahání nebo pulsace.
 • Otoky: Trombóza může způsobit otok postižené končetiny. Otok může být patrný v oblasti kotníků, lýtek nebo stehna.
 • Změny v barvě kůže: Při trombóze může dojít k zánětu žil, což může způsobit změnu barvy kůže. Postižená oblast může být červená nebo modrá.
 • Teplotní rozdíly: Trombóza (noha) může způsobit, že postižená noha bude teplejší nebo chladnější než zdravá noha.
 • Problémy s chůzí nebo pohybem: Ztížená chůze, necitlivost nebo pocit těžkosti v noze mohou být také příznaky trombózy (trombóza v noze).
 • Viditelné žilní abnormality: V některých případech mohou být viditelné změny v žilách, jako jsou zarudnutí, zvýšená viditelnost žil nebo vytvoření bolestivých uzlů.
 • Únava nebo necitlivost: Noha postižená trombózou může být unavená a necitlivá, což odráží narušený krevní tok.

Prevence trombózy:

 • Změny životního stylu: Pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a udržování normální hmotnosti mohou pomoci snížit riziko trombózy.
 • Omezení kouření a alkoholu: Kouření a nadměrná konzumace alkoholu zvyšují riziko vzniku trombózy. Omezení těchto škodlivých návyků může být klíčové pro prevenci.
 • Prevence v nemocnicích: U pacientů, kteří jsou vystaveni riziku trombózy během chirurgických zákroků, jsou často předepsány antikoagulační léky a kompresní punčochy (ty lze sehnat například v e-shopu dr max).
Při trombóze v noze může dojít k zánětu žil, což může způsobit změnu barvy kůže. Postižená oblast může být červená nebo modrá.

Trombóza v těhotenství

Trombóza v těhotenství je stav, který může mít vážné následky pro matku i plod. Těhotenství přináší řadu fyziologických změn v těle ženy, které mohou zvýšit riziko tvorby krevních sraženin.

Trombóza se může projevit jako hluboká žilní trombóza, zánět žil, trombóza v noze (HŽT) nebo plicní embolie, a proto je důležité být obezřetný ohledně příznaků a rizik spojených s trombózou v těhotenství.

Příčiny trombózy v těhotenství:

 • Hormonální změny: Těhotenství přináší zvýšenou hladinu hormonů, zejména estrogenu, což může ovlivnit srážlivost krve a zvyšovat riziko trombózy.
 • Zvýšený tlak v žilách: Rostoucí děloha v těhotenství může vyvíjet tlak na okolní cévy, což ztěžuje návrat krve z dolních končetin a může zvýšit riziko tvorby sraženin. Těhotné ženy obvykle trápí i otoky nohou, ty však nemusejí hned znamenat trombózu.
 • Genetické faktory: Pokud má žena rodinnou anamnézu trombózy nebo genetickou predispozici k ní, je to další faktor zvyšující riziko.

Žilní trombóza v ruce

Trombóza v ruce, známá také jako žilní trombóza v horní končetině, je stav, při kterém dochází k tvorbě krevní sraženiny (trombu) v žilách ruky. I když trombóza v ruce není tak častá jako trombóza v lýtku, může představovat závažné riziko komplikací.

Příčiny trombózy v ruce:

 • Trauma nebo chirurgický zákrok: Poranění ruky nebo chirurgický zákrok na horní končetině může způsobit poškození cévní stěny a zvýšit riziko tvorby sraženin.
 • Přítomnost cévního katétru: U některých pacientů může instalace cévního katétru zvyšovat riziko trombózy.
 • Záněty nebo infekce: Záněty v cévách ruky mohou vést k tvorbě sraženin.
 • Genetické faktory: Některé genetické predispozice k trombóze mohou zahrnovat i riziko v horních končetinách.

Příznaky trombózy v ruce:

 1. Bolest a otok: Bolest a otok v oblasti postižené ruky jsou běžné příznaky trombózy.
 2. Teplotní rozdíly: Postižená ruka může působit tepleji nebo chladněji než zdravá ruka.
 3. Změny v barvě kůže: Kůže nad místem sraženiny může být zarudlá nebo modrá.
 4. Problémy s pohybem: Omezený pohyb v postižené ruce nebo necitlivost jsou také možné příznaky.

Zánět žil – trombóza, modřina

Je důležité zdůraznit, že modřina a trombóza jsou dvě odlišné věci, ačkoli obě mohou být spojeny se stavem cévního systému. Modřina je obvykle následkem traumatického poranění nebo úrazu, zatímco trombóza je spojena s tvorbou sraženin v cévách. Přesto může dojít k situacím, kdy se modřina objeví v důsledku trombózy, zejména když dojde k poškození cév v důsledku trombu.

Modřina spojená s trombózou může vzniknout, pokud dochází ke zvýšené srážlivosti krve v důsledku trombotického procesu. Sraženina v cévě může způsobit poranění okolních tkání a cév, což vede ke krvácení a vytvoření modřiny.

Modřina spojená s trombózou může být bolestivější než běžná modřina, a může být doprovázena otokem, zarudnutím a teplem v postižené oblasti. Tyto příznaky jsou důsledkem kombinace vzniklého trombu a krvácení.

Léčba trombózy (modřiny) může zahrnovat užívání antikoagulačních léků, kompresní terapii a další opatření ke snížení otoku a bolesti.

Obrázky trombóza

Obrázky trombózy mohou být účinným prostředkem pro vizuální představu tohoto komplexního a potenciálně nebezpečného patologického stavu. Vytvoření informativních obrázků může podporovat lékařskou edukaci, pomoci pacientům lépe porozumět trombóze a zdůraznit preventivní opatření.

Obrázky (trombóza) mohou srovnávat normální stav cévního systému s tím, který je postižen trombózou. To pomůže lépe pochopit, jakým způsobem sraženina ovlivňuje krevní oběh a může způsobit vážné komplikace.

Trombóza je vážné onemocnění, které vyžaduje pozornost a vhodnou prevenci. Pochopení příčin, symptomů a prevence může pomoci jednotlivcům minimalizovat riziko vzniku trombózy a zachovat zdraví. Je vždy důležité konzultovat s lékařem, pokud se objeví nějaké potíže nebo pokud jsou predispozice k tomuto onemocnění.