Svalová dystrofie – příčiny, příznaky, prevence, diagnostika a léčba

Svalová dystrofie, známá také jako dědičná svalová dystrofie (DMD), je poměrně vzácné genetické onemocnění způsobující postupné zhoršování svalů. Je to jedna z nejznámějších forem svalových dystrofií a je charakterizována progresivním rozpadem svalových buněk, což vede k postupné ztrátě svalové hmoty až k invaliditě.

Toto onemocnění se obvykle projevuje v dětství a je častější u chlapců než u dívek.


V tomto článku jsou informace o:

 • Svalová dystrofie příčiny a typy
 • Svalová dystrofie příznaky
 • Svalová dystrofie diagnostika a léčba
 • Svalová dystrofie prevence
 • Svalová dystrofie u dětí
 • Svalová dystrofie u žen
 • Beckerova svalová dystrofie
 • Svalová dystrofie dožití

Svalová dystrofie příčiny a typy

Svalová dystrofie je dědičné onemocnění, které se přenáší z rodičů na děti. Je způsobena mutací jednoho nebo více genů, které jsou zodpovědné za tvorbu bílkovin, jež jsou nezbytné pro zdravý svalový systém.

Mutace těchto genů vedou k postupnému poškozování svalových buněk a jejich nahrazování tukovou tkání, což vede k oslabení svalů.

Existují různé typy svalové dystrofie, lišící se věkem nástupu, postiženými svalovými skupinami a závažností onemocnění. Nejčastěji se vyskytují Duchennova svalová dystrofie a Beckerova svalová dystrofie, které jsou způsobeny mutací v genu pro bílkovinu dystrofin.

Tyto formy se vyskytují převážně u chlapců a vedou k postupnému oslabování svalů, nejdříve dolních končetin a později horních končetin, trupu a dýchacích svalů.

Dalším typem je myotonická dystrofie, která postihuje jak muže, tak ženy. Tato forma se projevuje postupným oslabováním svalů, zejména paží, nohou a obličejových svalů. Navíc může způsobit i problémy s řečí, viděním a vývojem mozku.

Svalová dystrofie je sice vzácné onemocnění, avšak pro ty, kteří s ní žijí, nemusí být překážkou pro plnohodnotný a spokojený život. Důležitou roli hraje podpora blízkých, kvalitní lékařská péče a pozitivní přístup k životu.

Svalová dystrofie nemusí být překážkou pro plnohodnotný a spokojený život.

Svalová dystrofie příznaky

Příznaky svalové dystrofie se mohou projevovat již v dětství, avšak mohou se také objevit až v dospělosti.

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Progresivní slabost svalů, zejména v dolních končetinách
 • Změny v chůzi a postoji, jako je chůze na špičkách nebo zakopávání o nohy
 • Problémy s koordinací pohybů
 • Svalové křeče a svalová ztuhlost
 • Postupné oslabování svalů v horních končetinách, trupu a krku
 • Poruchy dýchání a problémy s polykáním
 • Změny v svalové hmotě a nahrazování svalů tukovou tkání

Jedním z hlavních příznaků svalové dystrofie je zhoršující se svalová slabost, která se obvykle projevuje v dětství, často mezi 2. a 5. rokem života. Většina dětí s tímto onemocněním má potíže s chůzí a pomalým vývojem motorických schopností.

Postižení také mohou mít problémy s držením hlavy a zvedáním předmětů. V pozdějších stádiích může postižený být schopen chodit pouze s pomocí chodítka nebo dokonce potřebuje invalidní vozík.

Dalším příznakem svalové dystrofie je svalová bolest, která může být v důsledku poškození svalů. V pozdějších stádiích onemocnění mohou pacienti zažívat ztuhlost a svíravost svalů, což jim ztěžuje pohyb a životnost kostí. Také mohou mít potíže s jídlem a polykáním, což může vést k nedostatečné výživě a ztrátě hmotnosti.

Jelikož je svalová dystrofie dědičná, často se vyskytuje ve více generacích v rodině. Příznaky a závažnost onemocnění se mohou však lišit od osoby k osobě, dokonce i u sourozenců se může projevovat různě.

Svalová dystrofie diagnostika a léčba

Diagnóza svalové dystrofie se obvykle provádí na základě příznaků, rodinné anamnézy a genetického testu. Lékař může provést také soubor testů, jako je elektromyografie (EMG), krevní testy a biopsie svalů, aby potvrdil diagnózu.

Bohužel, v současné době neexistuje lék na svalovou dystrofii. Ovšem léčba může pomoci zpomalit progresi onemocnění a zmírnit příznaky. Mezi léčby patří fyzioterapie, která pomáhá udržovat sílu svalů a pohyblivost kloubů, a ergoterapie, která pomáhá s každodenními činnostmi a zlepšuje nezávislost postiženého. Léky, jako jsou kortikosteroidy, mohou také pomoci snížit zánět a zpomalit rozpad svalů.

Pacienti s tímto onemocněním také mají velký prospěch z celostní péče, která zahrnuje řízení bolesti, emocionální a psychologickou podporu a vzdělávání o životním stylu a dietě, která může pomoci zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života.

Bohužel, svalová dystrofie je progresivní onemocnění a postupně zhoršuje svalové funkce a pohyblivost. Většina pacientů s tímto onemocněním vyžaduje pomoc a péči od rodiny a zdravotních pracovníků v pozdějších stádiích onemocnění.

Svalová dystrofie výzkum

V současné době se vědci snaží vymyslet nové léčebné postupy a terapie, které by mohly zlepšit kvalitu života a prodloužit přežití pacientů se svalovou dystrofií. Výzkum v této oblasti je velmi důležitý, aby se jednou mohla najít léčba této nemoci a zmírnit těžkosti, kterým pacienti s tímto onemocněním čelí.

Svalová dystrofie je smrtelné onemocnění, ovšem s dostatečnou podporou a péčí může být kvalita života pacientů zlepšena. Je důležité být informovaný o tomto onemocnění a podporovat a pomáhat lidem trpícím svalovou dystrofií.

Bohužel, v současné době neexistuje lék na svalovou dystrofii.

Svalová dystrofie prevence

Jelikož se jedná o dědičné onemocnění, není možné se mu zcela vyhnout. Při rodinné anamnéze svalové dystrofie je však důležité podstoupit genetické testy pro případné včasné zjištění a prevenci u dětí.

Svalová dystrofie u dětí

Svalová dystrofie je genetické onemocnění, které postihuje svaly a způsobuje jejich postupné zeslabování a ztenčení. Jedná se o nevyléčitelné onemocnění, které většinou postihuje chlapce, a to v důsledku mutace na chromozomu X.

Příčiny svalové dystrofie u dětí

Svalová dystrofie je způsobena chybějící nebo poškozenou proteinovou látkou nazývanou dystrofin. Tato látka je nezbytná pro správnou stavbu svalových buněk a bez ní se svaly postupně ztenčují a ztrácejí svou sílu.

Mutace na chromozomu X způsobuje, že chlapci, kteří mají pouze jednu kopii tohoto chromozomu, jsou náchylnější k rozvoji svalové dystrofie.

Dívky mají vlivem svého druhého chromozomu X několik prvků, které mohou mutaci kompenzovat, a proto jsou méně zasaženy touto nemocí.

Symptomy svalové dystrofie u dětí

První příznaky svalové dystrofie u dětí se obvykle projevují v raném věku, zhruba ve věku 3 až 5 let. Děti mohou mít potíže s chůzí, vstáváním ze židle, schody a dalšími aktivitami, které vyžadují sílu v nohách. Postupem času se mohou objevit problémy s dýcháním, polykáním a svalová slabost se může projevit i v obličeji.

Kromě svalové slabosti se mohou u dětí se svalovou dystrofií objevit i další symptomy, jako jsou zakřivení páteře (skolióza), nízká postava, opožděný vývoj motoriky a mentální retardace.

Diagnóza a léčba svalové dystrofie u dětí

Pro potvrzení diagnózy svalové dystrofie se provádí genetické testy, které odhalí mutaci na chromozomu X. Důležité je zahájit léčbu co nejdříve, aby se zpomalil progredující účinek choroby.

Samostatně žádná léčba svalové dystrofie neexistuje, protože se jedná o geneticky podmíněné onemocnění. Nicméně existují různé terapeutické a preventivní postupy, které mohou pomoci zmírnit symptomy a zpomalit progresi onemocnění.

Fyzikální terapie a cvičení jsou důležitým prvkem léčby svalové dystrofie. Pohybové aktivity mohou pomoci udržet sílu a rozsah pohybu v svalových skupinách, které nejsou ještě výrazně postižené.

Podpůrná léčba, jako jsou ortézy na nohy, lopatkové pásy na podporu dýchání a protizánětlivé léky, mohou pomoci zmírnit bolest a zlepšit kvalitu života dětí s tímto onemocněním.

Vzhledem k velkému emocionálnímu i fyzickému zatížení, které svalová dystrofie přináší, je důležité, aby byly děti podporovány i psychologicky a aby měly dostatečnou péči a podporu ze strany své rodiny.

Prognóza svalové dystrofie u dětí

Prognóza svalové dystrofie je individuální a záleží na konkrétním typu onemocnění a rozsahu postižení svalů. Některé děti mohou být schopny žít relativně plnohodnotný život s omezeními, zatímco u jiných může docházet k postupnému zhoršování a omezení pohybové funkce.

Je důležité mít na paměti, že svalová dystrofie není stejná u každého pacienta a každém případě se může projevovat odlišně. Důležité je proto pravidelné monitorování a léčba vedená lékařem, který se specializuje na toto onemocnění.

U dětí se může projevit i další genetické onemocnění Tourettův syndrom, který postihuje více chlapce než dívky.

Svalová dystrofie je nevyléčitelné onemocnění, které většinou postihuje chlapce.

Svalová dystrofie u žen

Svalová dystrofie je genetické onemocnění, které postihuje především svalovou tkáň a ovlivňuje schopnost žen se pohybovat. Jedná se o vzácné onemocnění, které se projevuje postupným oslabením a úbytkem svalů.

Příčiny svalové dystrofie u žen

Příčinou svalové dystrofie u žen je genetická mutace. Na rozdíl od mužů, kteří mají pouze jeden chromozom X, mají ženy dva chromozomy X. Genetická mutace může být přenášena na oba chromozomy X, což znamená, že ženy mají větší šanci na vznik svalové dystrofie.

Přesto se onemocnění projevuje spíše u mužů, protože u žen může být jedna z mutovaných verzí chromozomu X kompenzována druhou.

Symptomy svalové dystrofie u žen

Mezi hlavní symptomy svalové dystrofie u žen patří postupné slábnutí svalů, což se projevuje obtížemi při chůzi, běhu, zvedání předmětů a dalšími každodenními činnostmi. Tento úbytek svalů může být pomalý a postižená žena může mít po dlouhou dobu jen mírné potíže, avšak může se také rychleji progresivně zhoršovat.

Dalším častým symptomem u žen s svalovou dystrofií je svalová bolest a únavnost. Postižená žena se může cítit slabá a unavená i při běžných denních činnostech. Může také mít potíže s udržením rovnováhy a koordinací pohybů.

Diagnóza svalové dystrofie u žen

Pro dosažení správné diagnózy svalové dystrofie u žen je důležité, aby byla provedena důkladná anamnéza a rodinná historie. Lékaři se mohou také spoléhat na fyzické vyšetření, elektromyografii (EMG) a biopsii svalů.

Léčba svalové dystrofie u žen

Na léčbu svalové dystrofie není k dispozici žádná konkrétní léčba, která by mohla zastavit progresi onemocnění.

Zároveň však existuje řada způsobů, jak zlepšit kvalitu života postižené ženy:

 • Fyzikální terapie – Pomocí specializovaných cvičení, masáží a dalších metod může fyzická terapie pomoci udržet sílu a pohyblivost těla.
 • Nutriční podpora – Přiměřená výživa a doplňky stravy mohou pomoci udržet zdravé svaly a zabránit dalšímu oslabování.
 • Pomůcky pro pohyb – Některé pomůcky, jako jsou berle, chodítka nebo invalidní vozík, mohou pomoci postižené ženě zvládat denní aktivity.
 • Přístupnost – Důležité je zajistit, aby prostředí bylo bezbariérové a přístupné pro postiženou ženu.
 • Psychická podpora – Ženy se svalovou dystrofií mohou čelit silným emocionálním výzvám. Proto je důležité poskytnout jim podporu a poradenskou pomoc.

Prevence svalové dystrofie u žen

Protože svalová dystrofie je genetické onemocnění, není možné ji předejít. Při plánování rodiny však mohou páry, kde je jeden z partnerů postižen svalovou dystrofií, využít genetické testování, aby zjistili, zda existuje riziko, že jejich potomci budou mít stejné onemocnění.

Žena může trpět i dalším velmi častým stavem zvaný endometrióza. Je to chronická gynekologická porucha, která má významný dopad na život postižených žen.

Onemocnění se projevuje spíše u mužů, protože u žen může být jedna z mutovaných verzí chromozomu X kompenzována druhou.

Beckerova svalová dystrofie

Beckerova svalová dystrofie (BMD) je vzácné genetické onemocnění, které postihuje svalové tkáně a způsobuje postupnou ztrátu svalové síly a funkčnosti. Toto onemocnění je pojmenováno po německém lékaři Peteru Emilu Beckerovi, který ho popsal v roce 1955.

BMD je způsobena mutací v genové oblasti, která je odpovědná za tvorbu bílkoviny dystrofinu. Tato bílkovina je důležitá pro udržení integrity a funkčnosti svalových buněk. Mutace v tomto genu způsobí nedostatek nebo nefunkční bílkoviny dystrofinu, což vede k degeneraci svalů.

Beckerova svalová dystrofie příznaky

Příznaky a projevy BMD se mohou lišit od jednotlivce k jednotlivci. Obecně se objevují v dětství nebo v adolescenci. Hlavním projevem je postupné oslabení svalů, zejména ve spodní části těla.

To může vést k poruchám chůze, potížím s běžnými pohyby, jako je schopnost vstát či se vyšplhat po schodech, a ke ztrátě svalové hmoty. Postižení jedinci často potřebují podpůrné pomůcky, jako jsou chodítka nebo invalidní vozíky.

Beckerova svalová dystrofie diagnóza a léčba

Diagnóza BMD se provádí především pomocí fyzického vyšetření a laboratorních testů, jako jsou krevní testy pro detekci úrovně bílkoviny dystrofinu a genetické testy pro potvrzení přítomnosti mutace v odpovídajícím genu.

Bohužel není k dispozici lék na léčbu BMD, a proto se zaměřuje především na symptomatickou léčbu a podporu postižených jedinců. To může zahrnovat fyzioterapii a rehabilitaci pro udržení svalové síly a flexibility, používání podpůrných pomůcek a léky na zmírnění příznaků, jako jsou například bolest a svalové křeče.

Beckerova svalová dystrofie v životě

BMD není dědičné onemocnění a může se objevit u jedince s minimálním nebo žádným rodinným výskytem této poruchy. Má však dědičný charakter a může se přenést na další generace. Ženy mají nižší riziko projevení příznaků BMD, avšak mohou být přenašečkami mutace.

Vzácné onemocnění jako BMD může mít značný dopad na kvalitu života postižených jedinců a jejich rodin. Je proto důležité, aby byli ti, kteří žijí s tímto onemocněním, adekvátně podporováni a správně informováni o jejich stavu.

Beckerova svalová dystrofie výzkum

V současné době probíhají intenzivní výzkumy zaměřené na léčbu BMD a doufá se, že budou v budoucnu k dispozici terapeutické možnosti, které pomohou zpomalit progresi onemocnění nebo ho dokonce vyléčit.

V roce 1994 byla založena Mezinárodní federace Beckerovy svalové dystrofie (MDF), organizace, která poskytuje podporu postiženým jedincům a jejich rodinám, a také podporuje vědecký výzkum tohoto onemocnění.

V konečném důsledku je důležité zvyšovat informovanost o Beckerově svalové dystrofii, aby bylo možné ji správně diagnostikovat a poskytnout nezbytnou péči postiženým jedincům. Tato porucha může být fyzicky náročná, ovšem s podporou a péčí mohou lidé s BMD žít naplňující životy.

Léčba BMD zahrnuje také fyzioterapii a rehabilitaci pro udržení svalové síly a flexibility.

Svalová dystrofie dožití

Jednou z hlavních obav pacientů s SD je délka jejich dožití. Bohužel, SD není léčitelná a neexistuje žádný konkrétní způsob, jak zastavit její progresi.

To znamená, že pacienti se SD mohou čelit postupnému zhoršování svého stavu a ztrátě schopnosti samostatně se pohybovat.

Nicméně, délka dožití u pacientů se SD může být velmi variabilní a závisí na několika faktorech:

 • Prvním z nich je typ svalové dystrofie, který pacient trpí. Existuje více než 30 typů SD, přičemž každý má odlišnou závažnost a progresi. Například u Duchennovy svalové dystrofie (DMD), která je nejčastější formou SD, dochází k postupnému oslabování svalů již od dětského věku a pacienti mohou být odkázáni na invalidní vozík již v pubertě. Průměrná délka života u pacientů s DMD je kolem 26 let.
 • Dalším důležitým faktorem je věk, ve kterém se SD projeví. Některé formy SD se mohou projevit již v dětství, zatímco u jiných může být prvními příznaky až v dospělosti. Čím dříve se SD objeví, tím je prognóza horší.
 • Významnou roli hraje také včasná diagnostika a léčba. Většina lékařů doporučuje fyzioterapii a užívání kortikosteroidů, které mohou zpomalit progresi onemocnění. V některých případech mohou být předepsány i jiné léky, avšak žádný z nich není schválen jako účinná terapie pro SD.
 • Pacienti se SD mohou také trpět komplikacemi jako jsou například srdeční problémy nebo problémy s dýcháním, které mohou ovlivnit jejich délku života. Je proto důležité, aby byli pacienti se SD pravidelně sledováni lékařem a dostávali odpovídající léčbu.

Nicméně, i přes progresivní charakter SD a možnost komplikací, mnoho pacientů může žít dlouhý a plnohodnotný život. Moderní medicína a pokroky v léčbě mohou zpomalit progresi onemocnění a zlepšit kvalitu života pacienta.

Důležitá je také podpora rodiny a přátel, která může pacientům s SD pomoci s denními činnostmi a zlepšit jejich celkovou pohodu.

V současné době se také intenzivně pracuje na výzkumu a vývoji léků a terapií pro léčbu svalové dystrofie. Mnoho nadějí vkládáme do terapií založených na genové technologii, které by mohly dokázat opravit chyby v genech a zastavit progresi SD.

Délka dožití u pacientů s svalovou dystrofií závisí na mnoha faktorech. S včasnou diagnostikou, odpovídající léčbou a podporou blízkých lidí mohou tyto osoby žít dlouhý a plnohodnotný život.

Je důležité se zaměřit na zlepšení jejich kvality života a podpořit výzkum, který by mohl vést k vyléčení tohoto genetického onemocnění.