Nejbohatší člověk na světě – kdo je to?

Kdo je nejbohatší člověk na světě? Seznam nejbohatších lidí světa, sestavovaný od roku 1987 časopisem Forbes, poskytuje fascinující pohled na jedince s obrovským bohatstvím. V roce 2023 se v něm objevilo 2 640 miliardářů, jejichž majetek dosáhl dohromady až 12,2 bilionu USD.

Každoroční žebříček nejbohatších lidí na světě, který sestavuje prestižní ekonomický časopis Forbes, je jak předmětem zvědavosti, tak i studia pro miliony lidí po celém světě.


Nejbohatší člověk v historii – obsah článku:

 • Nejbohatší člověk v historii
 • Nejbohatší lidé světa
 • Nejbohatší Češi
 • Jak se určuje nejbohatší člověk na světě?

Tato analýza nejbohatších lidí světa nabízí pohled do oblasti, kde se majetek počítá v miliardách dolarů, a kde se dynamika globálního bohatství neustále mění.

Každý rok bývá seznam nejbohatších lidí na světě opět plný překvapení a významných přesunů, což reflektuje dynamiku současného světového hospodářství.

Podle sestaveného žebříčku Forbesu z roku 2023 se počet miliardářů výrazně zvýšil, přičemž celkový majetek těchto jedinců dosáhl ohromující sumy 12,2 bilionu USD. Tento údaj ilustruje rychlý růst globálního bohatství a zároveň také narůstající vliv jednotlivých osobností na světové ekonomické dění.

Nejbohatší lidé na světě představují skupinu jedinců s neuvěřitelnou finanční silou, která jim umožňuje ovlivňovat a tvarovat světové trendy a hospodářské politiky.

Bohatství je relativní pojem a na žebříčcích je možné vidět, jak se podmínky každý rok mění.

Nejbohatší člověk na světě v historii

Určit, kdo je nejbohatší člověk v historii, není lehké. Historie světa se píše nesmírně dlouho, a ne vždy je možné dokázat majetek daného člověka. O titul nejbohatšího člověka v historii se uchází několik jmen.

Mezi nejčastěji zmiňované patří:

 • Mansa Músa: Mansa Músa, vládce západoafrické říše Mali v 14. století, je považován za jednoho z největších boháčů všech dob. Jeho říše disponovala obrovskými zásobami zlata a soli, a Músa si získal proslulost svou štědrostí a rozhazováním bohatství.
 • John D. Rockefeller: Americký ropný magnát John D. Rockefeller, žijící v 19. a na počátku 20. století, je vnímán jako symbol bohatství v moderní éře. Společnost Standard Oil, kterou založil, ovládala monopol na trhu s ropou a Rockefellerův majetek dosahoval astronomických výšin.
 • Andrew Carnegie: Skotsko-americký průmyslník Andrew Carnegie, narozený v roce 1835, vybudoval ocelářské impérium a stal se jedním z nejbohatších mužů své doby. Proslavil se filantropií a rozdáním značné části svého bohatství na charitativní účely.
 • Čingischán: Mongolský dobyvatel Čingischán, žijící ve 12. a 13. století, ačkoliv nepatří do moderní éry, ovládal rozsáhlé impérium a jeho bohatství by se v přepočtu na dnešní poměry rovnalo astronomickým sumám.

Označit jednoznačně nejbohatšího člověka v historii je obtížné, jelikož se srovnání komplikuje měnícími se ekonomickými a politickými podmínkami v průběhu staletí. Každý z výše uvedených kandidátů disponoval obrovským bohatstvím v kontextu své doby a zanechal nesmazatelnou stopu v historii.

Kromě výše uvedených jmen se v diskuzích o nejbohatších lidech v historii objevují i další osobnosti, jako například Augustus Caesar, Josef Stalin, Mansa Musa, Jakob Fugger a další.

Určení toho nejbohatšího je tak spíše otázkou debaty a závisí na zvolených kritériích a metodice srovnání. Je důležité poznamenat, že ne každý dosáhl svého bohatství poctivou prací a správnou finanční strategií.

Nejbohatší lidé světa

Kdo jsou v současnosti nejbohatší lidé světa? A jak tomu bylo v minulých letech? V posledních pěti letech se na vrcholu žebříčku nejbohatších lidí světa střídali Jeff Bezos (zakladatel Amazonu), Elon Musk (zakladatel Tesly a SpaceX) a Bernard Arnault (generální ředitel LVMH).

V roce 2024 je nejbohatším člověkem světa Elon Musk s odhadovaným majetkem 224 miliard USD.

V 90. letech dominoval žebříčku Bill Gates (zakladatel Microsoftu) s Warrenm Buffetem ( Berkshire Hathaway). Na přelomu milénia se mezi nejbohatší zařadili i Larry Ellison (Oracle) a Jeff Bezos.

Níže je srovnání nejbohatších lidí světa v různých obdobích.

2024:

 1. Elon Musk (Tesla, SpaceX): 224 miliard USD
 2. Jeff Bezos (Amazon): 164 miliard USD
 3. Bernard Arnault (LVMH): 134 miliard USD
 4. Bill Gates (Microsoft): 129 miliard USD
 5. Warren Buffett (Berkshire Hathaway): 105 miliard USD

2000:

 1. Bill Gates (Microsoft): 60 miliard USD
 2. Larry Ellison (Oracle): 47 miliard USD
 3. Paul Allen (Microsoft): 28 miliard USD
 4. Warren Buffett (Berkshire Hathaway): 25,6 miliard USD
 5. Karl a Theo Albrechtovi (Aldi): 20 miliard USD

1990:

 1. Yoshiaki Tsutsumi (Seibu Corporation): 16 miliard USD
 2. Taikichiro Mori (Mori Building Company): 14,6 miliard USD
 3. Waltonova rodina (Wal-Mart): 13,5 miliard USD
 4. du Pontova rodina (DuPont): 10 miliard USD
 5. Hans a Gad Rausingovi (Tetra Pak): 9,6 miliard USD

Jak lze vidět, žebříček nejbohatších lidí se v průběhu let značně mění. Nové technologie a inovace vedou k vzniku nových odvětví a firem v indexu S&P 500, čímž se vytváří nové příležitosti pro zbohatnutí. Zároveň se mění i celková ekonomická situace ve světě, která ovlivňuje hodnotu majetku.

Mezi nejbohatší lidi světa patří zakladatel Tesly Elon Musk.

Nejbohatší člověk na světě – jak probíhá výběr?

Jak se určuje, kdo je nejbohatší člověk na světě? Titul nejbohatšího člověka na světě není oficiální a jeho udělování není nijak institucionalizováno. Za nejbohatšího je obecně považován ten, kdo disponuje nejvyšším čistým majetkem, tzn. souhrnem všech aktiv po odečtení dluhů.

Hlavním zdrojem informací o bohatství nejbohatších lidí jsou žebříčky sestavované nezávislými médii a analytickými společnostmi, přičemž nejznámějším z nich je žebříček časopisu Forbes. Tyto žebříčky shromažďují informace o majetku a aktivech nejbohatších osobností a na jejich základě sestavují pořadí.

Kritéria pro hodnocení se v průběhu let mění. V minulosti se bohatství hodnotilo primárně na základě hmatatelných aktiv, jako jsou nemovitosti, hotovostní peníze a akcie. V současnosti se do hodnocení zahrnují i nemateriální aktiva, jako jsou patenty, duševní vlastnictví a vliv.

Podmínky pro dosažení statusu nejbohatšího člověka se v průběhu let mění. V minulosti bylo k dosažení obrovského bohatství nutné budovat rozsáhlé průmyslové impérium nebo zdědit značný majetek.

V současnosti existuje více možností, jak zbohatnout, a to i v relativně krátkém časovém horizontu. Například technologický boom a vznik startupových firem umožnil mnoha lidem dosáhnout obrovského bohatství v relativně mladém věku a vydělávat peníze přes internet.

Nejbohatší Češi

Kdo jsou nejbohatší Češi? Ani v České republice není nouze o úspěšné, bohaté lidi. V roce 2023 je nejbohatší Češkou Renáta Kellnerová s rodinou, s odhadovaným majetkem 378 miliard korun. Majetek zdědila po svém manželovi Petru Kellnerovi, zakladateli investiční skupiny PPF.

Na druhém místě se umístil Daniel Křetínský s majetkem 219 miliard korun, který je spolumajitelem energetické společnosti EPH a dalších firem. Třetí příčka patří Karlu Komárkovi s majetkem 185,6 miliard korun, vlastníkovi investiční skupiny KKCG.

Mezi další nejbohatší Čechy patří Patrik Tkáč (majitel investiční skupiny J&T), Radovan Vítek (majitel realitní skupiny CPI Property Group), Andrej Babiš (bývalý premiér a majitel holdingu Agrofert) a Pavel Tykač (majitel investiční skupiny M&M Reality).

V porovnání s minulými lety se žebříček nejbohatších Čechů relativně stabilizoval. Na prvních příčkách se stále drží Kellnerová, Křetínský a Komárek, s mírnými výkyvy v pořadí. Do žebříčku se však dostávají i nová jména, která profitují z růstu v oblasti technologií, e-commerce a dalších odvětvích.

Celkový majetek nejbohatších Čechů v roce 2023 dosahuje 2,47 bilionu korun, což je o 2,7 % více než v roce 2022. Nárůst bohatství je způsoben především růstem cen akcií a nemovitostí. Je důležité poznamenat, že hodnota majetku nejbohatších Čechů je pouze odhadem a může se v průběhu roku měnit.

Bohatství nebývá stabilní, trendy v podnikání se mění a může se snadno stát, že někdo, kdo ještě nedávno zápasil s dluhy, se vyšvihne na kariérním a podnikatelském žebříčku.

Nejbohatší Čech

Když řekne „nejbohatší Čech“, většině lidí se vybaví Petr Kellner nebo Daniel Křetínský. Petr Kellner (1964-2021) byl bezpochyby nejvýznamnějším českým byznysmenem posledních dekád.

Zakladatel investiční skupiny PPF vybudoval rozsáhlé impérium s aktivitami v oblasti financí, telekomunikací, strojírenství a dalších odvětvích. Jeho majetek se v roce 2021 odhadoval na 300 miliard korun.

Daniel Křetínský (*1975) je další ikonou českého byznysu. Spolumajitel energetické společnosti EPH a dalších firem patří mezi nejrychleji rostoucí miliardáře v zemi. Jeho majetek se v roce 2023 odhadoval na 217 miliard korun.

Oba muži se vyznačují mimořádnou obchodní vychytralostí a vizí. Kellner byl známý svou strategickou rozvahou a dlouhodobým investičním horizontem. Křetínský je zase agresivnější a zaměřuje se na rychlé a dynamické akvizice.

Kellnerova smrt v roce 2021 znamenala ztrátu pro český byznys. Jeho odkaz však žije dál v PPF, která pod vedením Renáty Kellnerové pokračuje v expanzi a růstu. Křetínský je v současnosti nejviditelnějším českým miliardářem. Jeho aktivity sahají od energetiky a médií až po sportovní kluby. Jeho ambice a dravost naznačují, že v budoucnu bude hrát ještě významnější roli v českém i světovém byznysu.

Kromě Kellnera a Křetínského existují i další významní bohatí čeští byznysmeni, jako například Karel Komárek, Radovan Vítek, Andrej Babiš a Pavel Tykač. Každý z nich má svůj vlastní příběh a cestu k bohatství. Příběhy nejbohatších Čechů jsou inspirativní a ukazují, že i v tak malém státě jako je Česká republika je možné dosáhnout mimořádných obchodních úspěchů.

Nejbohatší muž světa – kdo je nejbohatší člověk na světě?

Kdo je nejbohatší muž světa? Nejbohatším mužem světa v roce 2023 je Elon Musk s odhadovaným majetkem 224 miliard USD. Musk je zakladatelem a generálním ředitelem společností Tesla a SpaceX, které se zabývají výrobou elektromobilů a vesmírnými technologiemi. Jeho majetek v posledních letech prudce vzrostl díky růstu ceny akcií Tesly.

Musk se narodil v Jihoafrické republice a v roce 1995 se přestěhoval do Kanady, aby studoval fyziku a ekonomii. Po dokončení studia se přestěhoval do Spojených států, kde založil několik technologických společností.

V roce 2002 založil agenturu SpaceX, která se stala první soukromou společností, která dopravila astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. V roce 2003 založil Tesla Motors, která se stala předním výrobcem elektromobilů na světě.

Musk je známý svým vizionářským myšlením a ambicemi. Snaží se o to, aby se doprava stala udržitelnější a dostupnější, a chce kolonizovat Mars. Je také známý svým kontroverzním chováním a aktivitou na sociálních sítích. Mezi další nejbohatší muže světa v roce 2023 patří Jeff Bezos (zakladatel Amazonu, pod který spadá i Amazon e-shop), Bernard Arnault (generální ředitel LVMH) a Bill Gates (zakladatel Microsoftu).

Je důležité poznamenat, že hodnota majetku nejbohatších mužů světa se může v průběhu roku měnit. Proto není možné trvale určit, kdo je nejbohatší člověk na světě.

Bohatství se může nacházet v penězích, nemovitostech nebo ve zlatě.

Nejbohatší lidé světa – věčný fenomén

Seznam nejbohatších lidí na světě každoročně přitahuje pozornost milionů lidí a podnikatelů po celém světě. V roce 2023, s 2 640 miliardáři a majetkem přesahujícím 12 bilionů USD, nabídl tento seznam pohled do světa finančních titánů, jejichž vliv a bohatství neustále rostou.

Tyto osobnosti nejen ovlivňují světové hospodářství – mají vliv i na společenské a politické dění, což je činí předmětem pozornosti a studia mnoha z nás.