E422 glycerol – škodlivost, vlastnosti, účinky


Glycerol, chemicky označovaný jako E422, je jedním z mnoha přídatných látek používaných potravinářským průmyslem. Jeho široké využití sahá od potravin až po kosmetiku a farmacii. Jaký je význam glycerolu, chemicky označovaného jako E422, v potravinářském průmyslu?

Glycerol, známý také jako E422, je významnou látkou v potravinářském průmyslu (stejně jako konzervant E250). Jeho schopnost absorbovat vlhkost ho činí populární přísadou pro zvlhčování a konzervaci potravin a kosmetických výrobků.


Obsah článku:

 • Co je glycerol?
 • Vlastnosti glycerolu
 • Využití glycerolu
 • Škodlivost glycerolu
 • Co se tedy ví o glycerolu?

Glycerol, chemicky známý jako E422, je organická sloučenina s mnoha využitími v potravinářském průmyslu. Jeho schopnost zadržovat vlhkost a zlepšovat texturu ho činí oblíbenou přísadou v potravinářských výrobcích.

Co je glycerol?

Glycerol, také známý jako glycerin, je organická sloučenina patřící do skupiny alkoholů. Chemicky se skládá z tří hydroxylových skupin (OH) vázaných na uhlíkový řetězec. Je to bezbarvá, viskózní kapalina s mírně sladkou chutí.

Glycerol se vyskytuje přirozeně v tucích a olejích ve formě triglyceridů, které jsou základními složkami tuků a olejů nalezených v rostlinách a zvířatech. Rozdíly a podobnosti mezi glycerolem a glycerinem jsou spíše terminologického rázu.

Co je glycerol a co je glycerin? Ve většině případů jsou glycerol a glycerin používány zaměnitelně a označují stejnou sloučeninu. Občas se může vyskytnout terminologický rozdíl v závislosti na kontextu použití.

Glycerol se častěji používá v oblasti chemie a biologie, zatímco glycerin je častěji používán ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Existuje několik typů glycerolu, přičemž základní dělení spočívá v jeho původu:

 1. Rostlinný glycerol: Tento typ glycerolu je získáván z rostlinných tuků a olejů, jako je například kokosový olej, palmový olej nebo sójový olej. Rostlinný glycerol je často preferován v kosmetických a farmaceutických výrobcích pro své čistší a přírodní vlastnosti.
 2. Živočišný glycerol: Tento glycerol je získáván z tuků živočišného původu, jako je tuk z masa.
 3. Syntetický glycerol: Tento glycerol je vyroben synteticky z chemických surovin, jako je propylenoxid. Syntetický glycerol je často používán v průmyslových aplikacích.

Glycerol je využíván v různých odvětvích, včetně potravinářství, farmacie, kosmetiky, chemického průmyslu a biotechnologie. Je známý pro své hydratační vlastnosti a schopnost působit jako rozpouštědlo, což mu dává široké spektrum aplikací.

Glycerol je běžná viskózní chemická sloučenina.

Vlastnosti glycerolu

Glycerol má řadu fyzikálních a chemických vlastností, které mu dávají široké spektrum použití v různých odvětvích. Mezi fyzikální a chemické vlastnosti glycerolu patří:

 1. Fyzikální stav: Glycerol je bezbarvá, viskózní kapalina při pokojové teplotě.
 2. Teplota tání a varu: Teplota tání glycerolu je přibližně 18 °C a teplota varu je přibližně 290 °C.
 3. Hustota: Hustota glycerolu je přibližně 1,26 g/cm^3.
 4. Index lomu: Index lomu glycerolu je přibližně 1,47.
 5. Hygroskopické vlastnosti: Glycerol má schopnost absorbovat a udržovat vlhkost z okolního prostředí.

Glycerol je známý svou hygroskopickou povahou, což znamená, že přitahuje a zadržuje vlhkost. V potravinářském průmyslu je tato vlastnost využívána k udržení vlhkosti v potravinách, což jim pomáhá zůstat čerstvé a delší dobu zachovat svou texturu. Mezi další jeho důležité vlastnosti patří:

 1. Rozpustnost: Glycerol je dobře rozpustný ve vodě i v mnoha organických rozpouštědlech, což mu dává schopnost být využíván jako rozpouštědlo v různých procesech.
 2. Stabilizační účinky: Glycerol má stabilizační účinky, což znamená, že může pomáhat udržovat konzistenci a stabilitu produktů, jako jsou například kosmetické přípravky a potraviny. Tato vlastnost je důležitá při formulaci produktů, které mají dlouhou trvanlivost.

Glycerol je klíčovou složkou v mnoha aplikacích, včetně potravinářství, farmacie, kosmetiky, chemického průmyslu a biotechnologie. Jeho vlastnosti, jako je schopnost zadržovat vlhkost, rozpustnost a stabilizační účinky, ho činí všestranným materiálem s širokým spektrem využití.

Využití glycerolu

Glycerol má široké spektrum využití v různých odvětvích, včetně potravinářství, kosmetiky, farmacie, průmyslu a medicíny. Zde jsou některé z hlavních způsobů, jak je glycerol využíván:

Potravinářský průmysl:

 1. Zvlhčovadlo: Glycerol je často přidáván do potravin jako zvlhčovadlo, které pomáhá udržovat vlhkost a zachovává tak jejich chuť, texturu a čerstvost. Například je hojně používán v pečivu, sladkostech, dezertech a sušeném ovoci.
 2. Stabilizátor: Glycerol působí jako stabilizátor, který pomáhá udržet konzistenci a strukturu potravin. To je důležité zejména při výrobě zmrzliny a zamražených dezertů.
 3. Konzervant: Díky svým antimikrobiálním vlastnostem může glycerol sloužit jako přírodní konzervant, který prodlužuje trvanlivost potravin a snižuje riziko mikrobiálního růstu.

Kosmetika a farmacie:

 1. Hydratační prostředek: Glycerol je v kosmetických produktech, jako jsou krémy a mýdla, díky svým schopnostem zadržovat vlhkost. Pomáhá hydratovat pokožku a udržovat ji jemnou a pružnou. Dále lze vytvořit z glycerolu dezinfekci, tu si lze vytvořit i doma.
 2. Zklidňující účinky: Glycerol má také zklidňující účinky na pokožku, což ho činí ideální složkou pro produkty určené pro citlivou nebo podrážděnou pokožku, jako jsou hydratační krémy nebo produkty po holení.
 3. Rozpouštědlo pro léčiva: Glycerol je také využíván jako rozpouštědlo pro léčivé látky v některých léčivech a léčivých přípravcích, což pomáhá zlepšit jejich stabilitu a absorpci.

Průmyslové a lékařské aplikace:

 1. Výroba plastů a exploziv: Glycerol se používá při výrobě plastů, jako je polyuretan, a také ve formování dynamitu a jiných explozivních látek.
 2. Technické aplikace: V průmyslových procesech se glycerol využívá jako rozpouštědlo, mazivo a také jako surovina pro výrobu různých chemikálií.
 3. Lékařské použití: V medicíně se glycerol používá jako složka některých léčivých přípravků, jako jsou supozitoře a léky na zácpu, díky svým lubrikačním a osmotickým vlastnostem.

Celkově lze říci, že glycerol je významnou sloučeninou s mnoha aplikacemi v potravinářství, kosmetice, farmacii a průmyslu, díky svým unikátním vlastnostem a schopnostem.

Nejběžnějším využití glycerolu je v kosmetice a farmacii.

Škodlivost glycerolu

I přesto, že glycerol je obecně považován za bezpečnou látku, může vyvolat určité negativní účinky u některých lidí, a to zejména při nadměrném užívání nebo při citlivé pokožce. Zde jsou některé možné škodlivé účinky glycerolu a diskuse o jeho bezpečnosti:

 1. Alergické reakce: Někteří lidé mohou být alergičtí na glycerol a mohou vykazovat alergické reakce, jako jsou zarudnutí, otoky nebo svědění celého těla bez vyrážky nebo s vyrážkou.
 2. Podráždění kůže: Při přímém kontaktu s pokožkou může glycerol vyvolat podráždění, zejména u lidí s citlivou pokožkou nebo u lidí, kteří jsou na něj alergičtí.

Glycerol je často používán v potravinách a kosmetice, podléhá však přísným regulacím. Organizace jako FDA v USA a EFSA v Evropě stanovují limity a směrnice pro jeho bezpečné použití. V potravinách slouží jako zvlhčovač, stabilizátor nebo zahušťovadlo, zatímco v kosmetických výrobcích je běžnou složkou.

Díky těmto regulacím můžeme mít jistotu, že produkty s glycerolem jsou bezpečné, pokud jsou použity podle předpisů. Při použití glycerolu v souladu s předpisy a směrnicemi je riziko dlouhodobých negativních účinků minimální.

Nicméně nadměrná expozice glycerolu, zejména při použití v koncentrované formě, může vést k podráždění nebo alergickým reakcím. Celkově lze říci, že glycerol je v bezpečné koncentraci široce akceptován jako bezpečná látka, nicméně může vyvolat negativní účinky u citlivých jedinců.

Je důležité dodržovat předepsané normy a směrnice a provádět vhodné testy citlivosti, zejména při použití kosmetických výrobků nebo potravin obsahujících glycerol.

Glycerol má běžné využití v potravinářském průmyslu.

Co se tedy ví o glycerolu?

Glycerol, známý také jako glycerin, je organická sloučenina s širokým spektrem využití v potravinářství, kosmetice, farmacii, průmyslu a medicíně. Jeho fyzikální a chemické vlastnosti, jako je schopnost zadržovat vlhkost, rozpustnost a stabilizační účinky, ho činí důležitou složkou mnoha produktů.

V potravinářském průmyslu se glycerol používá jako zvlhčovadlo, stabilizátor a konzervant, zatímco v kosmetice a farmacii slouží jako hydratační prostředek s zklidňujícími účinky na pokožku. V průmyslovém a lékařském prostředí má glycerol aplikace jako rozpouštědlo, mazivo nebo surovina pro výrobu různých chemikálií.

Přestože je glycerol obecně považován za bezpečnou látku, může vyvolat alergické reakce nebo podráždění u citlivých jedinců. Je důležité dodržovat předepsané normy a směrnice týkající se použití glycerolu v potravinách, kosmetice a průmyslu.

Pro bezpečné používání glycerolu je klíčové dodržovat předepsané limity a směrnice stanovené regulačními orgány. Dále je důležité provádět testy citlivosti před použitím kosmetických výrobků obsahujících glycerol, což pomáhá minimalizovat riziko alergických reakcí a podráždění pokožky.

Informování se o obsahu glycerolu v potravinách je také nezbytné, zejména pro jedince s alergiemi nebo citlivostí na tuto látku. A konečně, ujistit se, že průmysloví výrobci dodržují standardy kvality a bezpečnosti při výrobě produktů obsahujících glycerol, je zásadní pro zajištění bezpečného používání této látky v různých oblastech.

S dodržováním těchto opatření lze minimalizovat rizika spojená s používáním glycerolu a využít jeho výhod pro různé aplikace bezpečně a efektivně. Mezi další tyto látky patří například E150d (amoniak sulfitový karamel) či E904 (šelak).